”Päästövähennykset eivät ole ristiriidassa kukoistavan liiketoiminnan kanssa” 

Maija Mattinen-Yuryev on keskittynyt koko uransa ajan ilmastoasioihin sekä kestävän kehityksen, kulutuksen ja tuotannon teemoihin. Sitowisella Maija edistää luonnon kannalta kestäviä ratkaisuja laskennallisin keinoin, esimerkiksi hiilijalanjälkilaskennalla ja päästömallinnuksella. 

Sitowisen hiilijalanjälkilaskennan asiantuntijat tuottavat rakennus- ja infra-alalle arviointitietoa, laskelmia ja työkaluja, joilla tehdään ilmaston ja ympäristön kannalta kestävämpiä valintoja. – Hiilijalanjälkilaskennan lisäksi kehitämme esimerkiksi erilaisia päästömalleja ja skenaarioita, Maija kertoo. 

Hän pitää tärkeimpänä tehtävänään tarjota asiakkaille jotakin kättä pidempää eli luotettavaa tietoa. – Kun lisäämme ymmärrystä siitä, mistä päästöjä syntyy ja miten paljon, yritykset pystyvät pureutumaan omassa toiminnassaan oikeisiin asioihin ja löytämään keinoja ympäristökuorman vähentämiseen ja ympäristömyönteisten toimintatapojen ja tuotteiden kehittämiseen. 

Kun lisäämme ymmärrystä siitä, mistä päästöjä syntyy ja miten paljon, yritykset pystyvät pureutumaan omassa toiminnassaan oikeisiin asioihin ja löytämään keinoja ympäristökuorman vähentämiseen ja ympäristömyönteisten toimintatapojen ja tuotteiden kehittämiseen.

Maija Mattinen-Yuryev, Sitowise

Ilmastovastuu on ottanut Maijan uran aikana harppauksia eteenpäin. – Vuosikymmen sitten tieto oli vielä pirstaleista, mutta nyt esimerkiksi hiilijalanjälkilaskenta näkyy ihan katukuvassa. Esimerkiksi ruokakaupassa törmää helposti pakkauksiin, joissa on mainittu hiilineutraaliustavoitteet ja ilmastoasiat. Se kertoo, miten laajalle ilmastotietoisuus on levinnyt. 

Liiketoiminta ja ilmastovastuu eivät ole ristiriidassa 

Kestävien ja älykkäiden kaupunkien suunnittelussa tarvitaan keinoja yhdistää kestävä kehitys kukoistavaan liiketoimintaan. – Juuri se on meille arkea, Maija sanoo. – Toimin joka päivä asiakkaidemme kumppanina miettimässä, miten edistämme yhtä aikaa luonnon ja liiketoiminnan parasta. Se vaatii, että ymmärrämme hyvin asiakkaan toimintaympäristöä. 

Toimin joka päivä asiakkaidemme kumppanina miettimässä, miten edistämme yhtä aikaa luonnon ja liiketoiminnan parasta.

Maija Mattinen-Yuryev, Sitowise

Maija korostaa, että päästövähennykset ovat harvoin ristiriidassa liiketoiminnan realiteettien kanssa. Oikeilla valinnoilla kaikki voittavat. – Säästöjä syntyy sekä luonnolle että tulokselle, kun energia-, resurssi- ja materiaalitehokkuus paranee tai yritys muuttaa toimintamallejaan systeemitasolla. 

Ympäristön huomiointi tuottaa parempaa palvelua 

Maijasta on ollut ilahduttavaa huomata, miten moni yritys haluaa vaikuttaa asioihin vapaaehtoisesti eikä vain jäädä odottelemaan ylhäältä annettuja ohjeita. – Kehitämme rakennus- ja infra-alalle hiilijalanjälkilaskureita, jotka yritykset valjastavat avukseen ilmastotavoitteiden edistämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, Maija kertoo. 

Kehitämme rakennus- ja infra-alalle hiilijalanjälkilaskureita, jotka yritykset valjastavat avukseen ilmastotavoitteiden edistämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Maija Mattinen-Yuryev, Sitowise

Projektit ovat osoittaneet, että ympäristön huomiointi tarkoittaa yleensä edistystä myös yrityksen asiakkaille. – Konkreettiset työkalut lisäävät ensin ymmärrystä yrityksen sisällä ja alkavat sen jälkeen parantaa heidän asiakkaidensa saamaa palvelua. 

Maija näkeekin työssään joka päivä, miten ilmaston kannalta fiksut ratkaisut lisäävät ihmisten hyvinvointia. – Esimerkiksi kun varaudumme ilmastonmuutokseen rakennetussa ympäristössä, voimme suojella tulvariskialueiden luontoa ja rakennettua omaisuutta sekä lisätä samalla ihmisten viihtymistä omassa elinympäristössään. 

Tutustu palveluihimme

Hiilijalanjäljen laskenta

Ilmastonmuutos on tosiasia, mutta ihmisen toiminta vaikuttaa sen etenemiseen. Me voimme ratkaisuillamme hillitä ilmastonmuutosta. Hiilijalanjäljen laskenta on ensiaskel muutoksessa.

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!