Arkkitehtipalvelujen osastopäällikkö Jonna Barnes toimii monissa historiallisten rakennusten korjaushankkeissa. Projektien haastavin ja samalla vastuullisin osa-alue on modernien ratkaisujen yhdistäminen alkuperäiseen arkkitehtuuriin. Arkkitehti on aina tekemässä valintoja, jotka vaikuttavat pitkälle rakennuksen tulevaisuuteen.

Rakentamisen vastuullisuus on kehittynyt arkkitehtisuunnittelussa erityisesti uusien säädösten kautta. – Ajattelutapa on muuttunut koko alalla, ja rakennushankkeissa on alettu miettiä esimerkiksi kiertotaloutta, Jonna Barnes toteaa. Vielä 1980-luvulla rakennuksia korjattiin varsin huolettomasti. – Tällä hetkellä monia kertaalleen korjattuja rakennuksia palautetaan alkuperäiseen asuunsa.

Arkkitehdilla on suuri vastuu rakennuksen tulevaisuudesta.

Jonna Barnes, Sitowise

Jonnan mielestä vanhoja rakennuksia ei koskaan saisi vain purkaa. Jokaisessa projektissa on mietittävä materiaalien ja tilojen uudelleen käyttöä. – Lähtökohtaisesti yhtään tiiltä ei hävitetä, jos se on mahdollista käyttää uudelleen vaikkapa kohteen uudessa julkisivussa tai pihakivetyksissä.

Erityisen haastavaa uusien materiaalien, modernin tekniikan ja alkuperäisen arkkitehtuurin yhdistäminen on 1800-luvun alun rakennuksissa. – On mielenkiintoista pohtia, miten jokin vanha detalji on mahdollista toteuttaa nykypäivän materiaaleilla, Jonna sanoo.

Koronapandemia heijastuu jo arkkitehtisuunnittelun arkeen

Koronapandemia on tuonut arkkitehdin työhön nopeasti uusia reunaehtoja. Tilojen terveellisyys ja turvallisuus ovat saavat uusia ulottuvuuksia, ja myös rakennusten käyttö muuttuu.

– Etätöiden yleistyminen vaatii miettimään yhä enemmän tilojen käyttökapasiteettia, mikä vaikuttaa kaikkeen muuhun, kuten talotekniikkaan, Jonna sanoo. Muutos näkyy selvästi myös pihasuunnittelussa. – Koulujen ja muiden julkisten piha-alueiden mitoituksessa ollaan siirtymässä suurista kaikille yhteisistä leikki- ja pelialueista pienryhmille sopiviin ulkotiloihin.

Myös teknologia korostuu, ja koulun pääovella saattaa olla vastassa kuumeen mittauspiste. Materiaalit valitaan uusin kriteerein, kun kestävyyden rinnalla on varmistettava pintojen hygieenisyys. – Seuraava iso askel rakentamisessa on arvioida materiaaleja sen mukaan, miten puhtaaksi ne on mahdollista saada, Jonna uskoo.

Arkkitehti kantaa vastuuta rakennuksen tulevaisuudesta

Jonna tuntee kantavansa suurta vastuuta rakennusten tulevaisuudesta. – Työssäni ei voi vain keskittyä nykyhetkeen, vaan mietin aina rakennuksen muunneltavuutta, materiaalien toimivuutta ja tilojen käytettävyyttä tulevina vuosina.

Arkkitehdin tehtävä on suojella kohteen arkkitehtuuria ja ohjata hanketta niin, että kaikki ratkaisut ovat linjassa kaava- että rakennusvalvonnan määräysten kanssa. Haastavimpia korjauspaikkoja ovat rakennusten kaupunkikuvallisesti arvokkaat julkisivut. – Siksi esimerkiksi hyväkuntoiset ikkunat pyritään aina korjaamaan ja huonokuntoiset uusimaan aikakauteen sopivilla materiaaleilla.

Arkkitehti vastaa myös siitä, että projektissa kuunnellaan asiakkaan ohjeita. Tilojen käyttö muuttuu usein historian mukana. – Esimerkiksi kirkoissa on huomioitava, että niitä käytetään nykyään myös konsertti- ja kokoontumistiloina. Se vaatii paljon tekniikkaa, joka ei kuitenkaan saa näkyä.

Arkkitehdin työssä tarvitaankin laajaa yleistietämystä rakentamisen eri osa-alueista aina rakennetekniikasta LVI- ja sähkösuunnitteluun. Siksi Jonnalle on tärkeää, että Sitowisen asiantuntijat jakavat kokemustaan nuorille eri oppilaitoksissa.

Infra- ja talonrakennusalan edelläkävijän kuuluu kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Esimerkillä on nuoriin valtava vaikutus!

Jonna Barnes, Sitowise

Tutustu palveluihimme!

Pihasuunnittelu

Suunnittelemme asuinympäristöjen pihoja kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti. Teemme piha- ja pinnantasaussuunnitelmat ehdotussuunnitelmista toteutussuunnitelmiin.

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelukohteitamme ovat tyypillisesti toimisto-, liike-, asuin- ja teollisuusrakennukset sekä koulut, sairaalat ja muut julkiset rakennukset. Palvelemme koko Suomessa.

LVI-suunnittelu

Teemme LVI- ja paloturvallisuussuunnittelua sairaaloista asuntoihin ja uimahalleista hybridirakennuksiin. Vastaamme vastuullisesti asiakkaidemme tarpeisiin.

Rakennesuunnittelu

Vahvimmillamme olemme asuinkerrostalojen suunnittelussa, mutta hallitsemme kaikenlaisten rakennusten rakenne-, tuoteosa- ja elementtisuunnittelun.
Kuva
Tulevaisuus työpöydälläni -jutuissa sitowiseläiset kertovat, miten he voivat omassa työssään tehdä tulevaisuudesta vastuullisemman.

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!

Sitowiseläisten tapa tehdä työtään on vastuullinen ja älykäs. Se on reseptimme kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi, ja ainekset sekoitellaan sitowiseläisten työpöydillä. Olemmehan me The Smart City Company.