Toimin Sitowisellä rakennuttamisen toimialajohtajana ja rakennuttajakonsulttina talonrakennushankkeissa. Rakennuttajana pääsen työskentelemään monien eri osapuolten kanssa, ja usein lähimmät kollegani löytyvät toimistolta ja työmaalta. Päivät ovat aina erilaisia, ja vastaan tulee paljon uusia tilanteita. Pääsen soveltamaan päivittäin erilaisia taitoja, kuten teknistä osaamista, strategiasta ajattelua sekä sopimus- ja neuvottelutaitoja. Kokonaisuuden koordinointi onkin eräänlaista tulkin työtä, missä viestitään ymmärrettävästi eri osapuolia kuunnellen.

Oma urani alkoi jo Sitowisessä kesätöillä vuonna 2007. Aluksi työni keskittyi korjausrakentamisen konsultointiin, kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitteluun sekä rakennuttamiseen ja valvontaan. Jo ensimmäisen kesän aikana alkaneet rakennuttamisen ja valvonnan kohteet tuntuivat omalta ja toimivat lähtölaukauksena nykyiselle toimenkuvalleni.

Rakennuttamisessa on hienoa, että se mahdollistaa monenlaisia urapolkuja asiantuntijana, esihenkilönä tai johtajana. Työnkuva antaa tilaa oman ja yhtiön toiminnan kehittämiselle, ja itsekin olen mukana monissa kehitys- ja innovaatioprojekteissa. Uskonkin, että ihmisille on luontaista pyrkiä kehittämään omia toimintatapojaan, kunhan vain ilmapiiri on oikeanlainen. Sitowisellä siihen on mahdollisuus jokaisella.

Projekteja arvioidaan vastuullisesti osana ympäristöä

Rakennuttamisessa on tehty minusta jo kauan vastuullisia päätöksiä, jotka perustuvat luotettavuuden ja läpinäkyvyyden kaltaisiin arvoihin. Vastuullisuuden fokus on kuitenkin laajentunut koko ajan. Ennen esimerkiksi energiatehokkuutta mietittiin vain yhden projektin näkökulmasta. Nyt aikataulu-, kustannus- ja laatutavoitteiden rinnalla projekteja arvioidaan osana laajempaa toimintaympäristöä ja meille kaikille yhteistä elinympäristöä.

Viime vuosien kehitysvauhti on ollut minusta nopea, vaikka rakennusalaa syytetäänkin usein hitaudesta. Vastuullisuus ja digitaalisuus ovat muuttaneet työmaakäytäntöjä, mistä hyviä esimerkkejä on mobiilidokumentointi työmaiden valvonnassa sekä työmaiden olosuhteiden seurannan siirtyminen IoT-antureihin ja pilvipalveluihin. Myös työmaiden työnohjaukseen ja aikataulutoteuman seuraamiseen on saatu digitaalisia ratkaisuja, jotka antavat reaaliaikaisen tilannekuvan työmaan toiminnasta.

Hankkeissa tehdään myös paljon erilaisia kustannus- ja elinkaarivertailuja sekä rakennusten hiilijalanjäljen optimointia. Vastuullista rakentamista ei toteutetakaan enää vain lain vaatimalla minimitasolla, vaan rakentamista pyritään optimoimaan kokonaisuutena kohti yhteisiä tavoitteita.

Toimialan muutosvauhdin kasvaminen korostaa yhteistyöverkostojen merkitystä. Yhdellä osapuolella ei voi olla kaikkea tarvittavaa osaamista, ja siksi hankkeissa on tärkeää vaalia avointa keskustelua. Tulevaisuudessa rakennusala tuleekin varmasti linkittymään yhä enemmän muiden toimialojen ja digitaalisten palveluiden tuottajien kanssa. Hankkeissa korostuu tiedon jakaminen, uuden oppiminen, virtaavat prosessit sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus. Se on avain myös eri osapuolten tarpeiden huomioimiseen ja yhteen sovittamiseen.