Osaamisen ennakointia, tiivistä kehitysyhteistyötä korkeakoulujen ja yrityselämän kesken, yhteisiä hankkeita, urapolkujen avaamista. Sitä on Sitowisen Osaamisen visio!

Kutsumme suomalaisten korkeakoulujen henkilöstön mukaan Osaamisen visio -foorumin keskusteluihin ja tapaamisiin. Etsimme mukaan laajasti eri alojen tekijöitä rakennetun elinympäristön parista. Koulutatko tai kehitätkö esimerkiksi kiinteistöihin, liikkumiseen, älykkäisiin ratkaisuihin tai turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvällä alalla? Silloin olet etsimämme henkilö!

Historian ensimmäinen Osaamisen visio -tapaaminen pidettiin 12.10.2021. Se koostui näkemyksellisistä puheenvuoroista ja niiden innoittamista pienryhmäkeskusteluista sekä tulevien yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisesta. Leena Pöntynen Teknologiateollisuus ry:stä toimi tilaiduuden keynote-puhujana.

Leena Pöntynen, Teknologiateollisuus ry

Osaamisen visio tunnistaa tulevaisuuden tarpeet - ja jalostaa niistä toimintatavat kohti rakennetun ympäristön kestävää kehittämistä

Osaamisen visio -foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa: syksyllä etäyhteyksin ja keväällä vaihtelevassa korkeakoulukaupungissa. Kuhunkin tapaamiseen valitsemme päivän polttavan teeman, jonka ympärille keskustelut ja ohjelma rakennetaan. Tapaamisten välissä yhteistyö kehittyy ja löytää uusia uomia.

Kutsumme mukaan Sitowisen kontakteja korkeakoulumaailmasta, mutta samalla pidämme ovet avoinna ja otamme ilolla vastaan jokaisen, jota rakennetun ympäristön kehittäminen koskettaa. Osaamisen visio on suunnattu Suomen korkeakoulujen henkilökunnalle, kuten rehtoreille, kehittämispäälliköille, lehtoreille, yhteisöjohtajille ja muille tulevaisuuden osaamisesta kiinnostuneille. Mukana foorumissa häärää myös joukko sitowiseläisiä asiantuntijoita.

Kerromme tällä sivulla tulevista tapaamisista!

Image
ikoni interview

Osaamisen visio on foorumi, jonka tavoitteena on

- Sitowisen ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen ja uusien yhteistyömallien löytäminen​.
- Alamme tulevaisuuden osaamisen ennakointi ja koulutusmahdollisuuksien kehittäminen.
- Yhteisten hankkeiden ja rahoitusmahdollisuuksien tunnistaminen​.
- Sitowisen urapolun kehittäminen vastaamaan opiskelijoiden ja oppilaitosten tarpeita.

Osaamisen visiosta lisätietoja antavat

Korkeakoulut x Sitowise