Osaamisen ennakointia, tiivistä kehitysyhteistyötä korkeakoulujen ja yrityselämän kesken, yhteisiä hankkeita, urapolkujen avaamista. Sitä on Sitowisen Osaamisen visio!

Etsimme mukaan laajasti eri alojen tekijöitä rakennetun elinympäristön parista. Koulutatko, kehitätkö tai opiskeletko esimerkiksi kiinteistöihin, liikkumiseen, älykkäisiin ratkaisuihin tai turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvällä alalla? Silloin olet etsimämme henkilö!

Kerromme tulevista tapahtumista tällä sivulla!

Katso tallenne huhtikuun 2023 tapahtumasta - Älykkäiden kaupunkien rakentajat

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Osaamisen visio tunnistaa tulevaisuuden tarpeet - ja jalostaa niistä toimintatavat kohti rakennetun ympäristön kestävää kehittämistä

Osaamisen visio -foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kuhunkin tapaamiseen valitsemme päivän polttavan teeman, jonka ympärille keskustelut ja ohjelma rakennetaan. Tapaamisten välissä yhteistyö kehittyy ja löytää uusia uomia.

Kutsumme mukaan Sitowisen kontakteja korkeakoulumaailmasta, mutta samalla pidämme ovet avoinna ja otamme ilolla vastaan jokaisen, jota rakennetun ympäristön kehittäminen koskettaa. Osaamisen visio on suunnattu Suomen korkeakoulujen henkilökunnalle, kuten rehtoreille, kehittämispäälliköille, lehtoreille, yhteisöjohtajille ja muille tulevaisuuden osaamisesta kiinnostuneille. Toisinaan kutsumme mukaan myös opiskelijoita. Mukana foorumissa häärää myös joukko sitowiseläisiä asiantuntijoita.

Osaamisen visio majailee Sitowisen The Smart City Lab -innovaatiotoiminnan sateenvarjon alla.

Image
ikoni interview

Osaamisen visio on foorumi, jonka tavoitteena on

- Sitowisen ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen ja uusien yhteistyömallien löytäminen​.
- Alamme tulevaisuuden osaamisen ennakointi ja koulutusmahdollisuuksien kehittäminen.
- Yhteisten hankkeiden ja rahoitusmahdollisuuksien tunnistaminen​.
- Sitowisen urapolun kehittäminen vastaamaan opiskelijoiden ja oppilaitosten tarpeita.

Osaamisen visio järjestettiin Kuopiossa Savonia AMK:n tiloissa huhtikuussa 2023.

Huhtikuussa 2023 Osamisen visiossa, kun keskustelimme älykkäistä kaupungeista. Rakennetun ympäristön digitaalisuus on kerännyt hyvää vauhtia jo pidemmän aikaa. Suunnittelussa ja rakentamisessa digitalisaatio etenee huolimatta alan hitaasta kehityshistoriasta ja monimutkaisuudesta. Minkälaista osaamista tarvitsemme?

Energiakriisi puhutti Tampereen ammattikorkeakoululla, kun kokoonnuimme 2.11.2022 pohtimaan energia-alan tulevaisuutta - ja etenkin sitä, millaista osaamista siellä tullaan tarvitsemaan? Yli-insinööri Johanna Kirkinen Energiavirastosta toi tapaamiseen keynote-puheenvuoron.

Johanna Kirkinen
Jyri Arponen nojaa pöytään ja katsoo ikkunasta ulos.

Data mahdollistaa kiertotalouden. Sitowisen Osaamisen visio -foorumi kokoontui historiansa toisen kerran 19.5.2022 kooten yhteen suomalaiset korkeakoulut ja sitowiseläiset asiantuntijat. Tällä kertaa keskustelimme kiertotalousteemoista Sitran Jyri Arposen keynoten innoittamina.

Historian ensimmäinen Osaamisen visio -tapaaminen pidettiin 12.10.2021. Se koostui näkemyksellisistä puheenvuoroista ja niiden innoittamista pienryhmäkeskusteluista sekä tulevien yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisesta. Leena Pöntynen Teknologiateollisuus ry:stä toimi tilaisuuden keynote-puhujana.

Leena Pöntynen, Teknologiateollisuus ry

Osaamisen visiosta lisätietoja antaa

Korkeakoulut x Sitowise