Osaamisen ennakointia, tiivistä kehitysyhteistyötä korkeakoulujen ja yrityselämän kesken, yhteisiä hankkeita, urapolkujen avaamista. Sitä on Sitowisen Osaamisen visio!

Etsimme mukaan laajasti eri alojen tekijöitä rakennetun elinympäristön parista. Koulutatko, kehitätkö tai opiskeletko esimerkiksi kiinteistöihin, liikkumiseen, älykkäisiin ratkaisuihin tai turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvällä alalla? Silloin olet etsimämme henkilö!

Seuraava Osaamisen visio -foorumin tapaaminen järjestetään syyskaudella 2022. Kerromme siitä lisää tällä sivulla mahdollisimman pian!

Osaamisen visio tunnistaa tulevaisuuden tarpeet - ja jalostaa niistä toimintatavat kohti rakennetun ympäristön kestävää kehittämistä

Osaamisen visio -foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kuhunkin tapaamiseen valitsemme päivän polttavan teeman, jonka ympärille keskustelut ja ohjelma rakennetaan. Tapaamisten välissä yhteistyö kehittyy ja löytää uusia uomia.

Kutsumme mukaan Sitowisen kontakteja korkeakoulumaailmasta, mutta samalla pidämme ovet avoinna ja otamme ilolla vastaan jokaisen, jota rakennetun ympäristön kehittäminen koskettaa. Osaamisen visio on suunnattu Suomen korkeakoulujen henkilökunnalle, kuten rehtoreille, kehittämispäälliköille, lehtoreille, yhteisöjohtajille ja muille tulevaisuuden osaamisesta kiinnostuneille. Toisinaan kutsumme mukaan myös opiskelijoita. Mukana foorumissa häärää myös joukko sitowiseläisiä asiantuntijoita.

Image
ikoni interview

Osaamisen visio on foorumi, jonka tavoitteena on

- Sitowisen ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen ja uusien yhteistyömallien löytäminen​.
- Alamme tulevaisuuden osaamisen ennakointi ja koulutusmahdollisuuksien kehittäminen.
- Yhteisten hankkeiden ja rahoitusmahdollisuuksien tunnistaminen​.
- Sitowisen urapolun kehittäminen vastaamaan opiskelijoiden ja oppilaitosten tarpeita.

Jyri Arponen nojaa pöytään ja katsoo ikkunasta ulos.

Data mahdollistaa kiertotalouden. Sitowisen Osaamisen visio -foorumi kokoontui historiansa toisen kerran 19.5.2022 kooten yhteen suomalaiset korkeakoulut ja sitowiseläiset asiantuntijat. Tällä kertaa keskustelimme kiertotalousteemoista Sitran Jyri Arposen keynoten innoittamina.

Historian ensimmäinen Osaamisen visio -tapaaminen pidettiin 12.10.2021. Se koostui näkemyksellisistä puheenvuoroista ja niiden innoittamista pienryhmäkeskusteluista sekä tulevien yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisesta. Leena Pöntynen Teknologiateollisuus ry:stä toimi tilaisuuden keynote-puhujana.

Leena Pöntynen, Teknologiateollisuus ry

Osaamisen visiosta lisätietoja antaa

Korkeakoulut x Sitowise