Osaamisen ennakointia, tiivistä kehitysyhteistyötä korkeakoulujen ja yrityselämän kesken, yhteisiä hankkeita, urapolkujen avaamista. Sitä on Sitowisen Osaamisen visio!

Etsimme mukaan laajasti eri alojen tekijöitä rakennetun elinympäristön parista. Koulutatko, kehitätkö tai opiskeletko esimerkiksi kiinteistöihin, liikkumiseen, älykkäisiin ratkaisuihin tai turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvällä alalla? Silloin olet etsimämme henkilö!

Älykkäiden kaupunkien rakentajat – minkälaista osaamista tarvitsemme suunnittelussa ja rakentamisessa?

Osaamisen visio -foorumi kokoontuu 20.4.2023 - tervetuloa mukaan kasvokkain Kuopiossa tai etänä! Ilmoittaudu mukaan!

Älykkäiden kaupunkien kehittäminen vauhdittaa omalta osaltaan koko rakennetun ympäristön digitalisaatiota. Kehitys luo suuntaviivoja koko toimintaympäristön tulevaisuudelle sekä toiminnan muutoksen että infrastruktuurin kehittämisen näkökulmasta. Myös suunnittelussa ja rakentamisessa digitalisaatio etenee hyvää vauhtia huolimatta alan hitaasta kehityshistorista ja monimutkaisuudesta. Tulevaisuudessa tärkeintä on yhdistää nämä kehityskulut tukeman aiempaa tiiviimmin tukemaan toisiaan ja palvelemaan samaa päämäärää - eli kokonaisvaltaisesti kestäviä kaupunkiympäristöjä.

Kuva
the smart city company vilja

Ilmoittaudu mukaan Osamisen visioon 20.4.!

Saavutko vieraaksemme Kuopioon? Vai osallistutko mieluummin etäyhteyksin? Molempi parempi, ilmoittauduhan mukaan!

Suomen rakennetussa ympäristössä elinvoimaisen perustan kaikelle fiksulle, kestävälle ja digitaaliseen osaamiseen perustuvalle kaupunkien kehittämiselle luovat Ryhti-hanke ja Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ.

Kaupunkikentällä muutosta todeksi taas tekevät esimerkiksi data-alustat, joista Kuopion data-alusta on oiva esimerkki. Suunnittelussa ja rakentamisessa tekemisen digitalisaation keskustelunaiheiden kärjessä ovat pitkään olleet jo ohjelmoiva suunnittelu (computational design) ja digitaaliset sekä virtuaalikaksoset.

Entä kuinka korkeakoulujen opetuksessa ja tutkimuksessa nämä kehityskulut on huomioitu? Mikä oikeastaan on korkeakoulujen rooli ja vastuu tässä murroksessa?

AIKA: torstai 20.4.2023 klo 14-16 (kahvitarjoilu 13.30)
PAIKKA: KPY Novapolis Microkatu, M-osa, kokoustila Olo, Microkatu 1 M, 70210 Kuopio. (katso saapumisohje)
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.
ILMOITTAUTUMINEN: klikkaa ilmoittautumaan!
HINTA: maksuton

Tilaisuuden ohjelma
13:30 Kahvitarjoilu Kuopiossa osallistuville  
14:00 Tervetulosanat, etäyhteys avataan Petri Launonen, aluejohtaja, Sitowise
  Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan murros - Ryhti-hanke muutoksen vauhdittajana Juhana Rautiainen, ohjelmapäällikkö, Ryhti-hanke, ympäristöministeriö
 

Kuopion Savilahti, älykästä kaupunkisuunnittelua

Antti Niskanen, hankejohtaja, Kuopion kaupunki
  Kaupunkien ja teollisuuden virtuaaliset kaksoset Tatu Säisä, toimitusjohtaja, 3D Talo Oy, Kuopion kauppakamarin digivaliokunnan puheenjohtaja
  Ohjelmoiva suunnittelu siltasuunnittelussa Ossi Mäenpää, suunnittelija, Sitowise
  Loppuyhteenveto Sami Lankiniemi, innovaatiojohtaja, Sitowise
16:00 Tilaisuus päättyy  

Osaamisen visio tunnistaa tulevaisuuden tarpeet - ja jalostaa niistä toimintatavat kohti rakennetun ympäristön kestävää kehittämistä

Osaamisen visio -foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kuhunkin tapaamiseen valitsemme päivän polttavan teeman, jonka ympärille keskustelut ja ohjelma rakennetaan. Tapaamisten välissä yhteistyö kehittyy ja löytää uusia uomia.

Kutsumme mukaan Sitowisen kontakteja korkeakoulumaailmasta, mutta samalla pidämme ovet avoinna ja otamme ilolla vastaan jokaisen, jota rakennetun ympäristön kehittäminen koskettaa. Osaamisen visio on suunnattu Suomen korkeakoulujen henkilökunnalle, kuten rehtoreille, kehittämispäälliköille, lehtoreille, yhteisöjohtajille ja muille tulevaisuuden osaamisesta kiinnostuneille. Toisinaan kutsumme mukaan myös opiskelijoita. Mukana foorumissa häärää myös joukko sitowiseläisiä asiantuntijoita.

Osaamisen visio majailee Sitowisen The Smart City Lab -innovaatiotoiminnan sateenvarjon alla.

Image
ikoni interview

Osaamisen visio on foorumi, jonka tavoitteena on

- Sitowisen ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen ja uusien yhteistyömallien löytäminen​.
- Alamme tulevaisuuden osaamisen ennakointi ja koulutusmahdollisuuksien kehittäminen.
- Yhteisten hankkeiden ja rahoitusmahdollisuuksien tunnistaminen​.
- Sitowisen urapolun kehittäminen vastaamaan opiskelijoiden ja oppilaitosten tarpeita.

Energiakriisi puhutti Tampereen ammattikorkeakoululla, kun kokoonnuimme 2.11.2022 pohtimaan energia-alan tulevaisuutta - ja etenkin sitä, millaista osaamista siellä tullaan tarvitsemaan? Yli-insinööri Johanna Kirkinen Energiavirastosta toi tapaamiseen keynote-puheenvuoron.

Johanna Kirkinen
Jyri Arponen nojaa pöytään ja katsoo ikkunasta ulos.

Data mahdollistaa kiertotalouden. Sitowisen Osaamisen visio -foorumi kokoontui historiansa toisen kerran 19.5.2022 kooten yhteen suomalaiset korkeakoulut ja sitowiseläiset asiantuntijat. Tällä kertaa keskustelimme kiertotalousteemoista Sitran Jyri Arposen keynoten innoittamina.

Historian ensimmäinen Osaamisen visio -tapaaminen pidettiin 12.10.2021. Se koostui näkemyksellisistä puheenvuoroista ja niiden innoittamista pienryhmäkeskusteluista sekä tulevien yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisesta. Leena Pöntynen Teknologiateollisuus ry:stä toimi tilaisuuden keynote-puhujana.

Leena Pöntynen, Teknologiateollisuus ry

Osaamisen visiosta lisätietoja antaa

Korkeakoulut x Sitowise