Laatupolitiikkamme perustana on asiakaskeskeisyys

Tavoitteenamme on olla paras kumppani asiakkaillemme. Kehitämme keskinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta pitkäjänteisten asiakassuhteiden kautta. Jokaisessa toimeksiannossa haluamme täyttää asiakkaan odotukset ja saavuttaa sovitut tavoitteet.  

Reijo Kukkonen
Laatu- ja vastuullisuusjohtaja
+358 40 580 2027

Ympäristöasiat ovat osa jokapäiväistä liiketoimintaamme. Tähtäämme toiminnassamme kestävään elinympäristöön unohtamatta olemassa oleva ympäristön vaalimista. Tarjoamme ratkaisuja, joiden kulmakivinä ovat ekologisuus, taloudellisuus ja inhimillinen hyvinvointi. 

Turvallisuustoimintamme päämääränä on turvata Sitowisen työntekijät, sidosryhmät, asiakkaat, omaisuus, tieto, maine ja ympäristö onnettomuuksilta, vahingoilta ja väärinkäytöksiltä sekä luoda edellytykset häiriöttömälle ja jatkuvalle toiminnalle. Turvallisuustoiminta tukee Sitowisen strategisten tavoitteiden toteutumista ja on siten kiinteä osa liiketoimintaa.

Toimintaperiaatteenamme on toimia ammattitaitoisesti, vastuuntuntoisesti ja innovatiivisesti. Teemme työmme innostuneella asenteella. Kiinnitämme huomiota erityisesti palvelujemme kokonaistoimivuuteen, kustannustehokkuuteen, turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Kehitämme toimintaamme ja parannamme projektihenkilöstön ammattitaitoa ja palvelukykyä. Toimimme taloudellisesti kannattavasti, millä mahdollistamme pitkäjänteisen yrityksen kehittämisen, henkilöstön osaamiseen panostamisen sekä asiakassuhteiden lujittamisen. 

Henkilöstömme panos on avainasemassa, sillä innostuneen ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla voimme aidosti palvella asiakkaitamme ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Henkilöstölle annetaan töissään mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan. Heitä myös tuetaan ja rohkaistaan oma-aloitteiseen kehitystoimintaan. Henkilöstömme on sitoutunut vastuullisuuden pelisääntöihimme, joiden periaatteiden noudattamista edellytämme myös kumppaneiltamme.

Sitowisen palveluilla on ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät –standardin ja ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmät –standardin mukaiset sertifikaatit.

ISOt_2020.jpg

Kuulumme Luotettava kumppani -palveluun.
Luotettava-Kumppani-logo_verkkosivuille.jpg

Olemme Cleantech Finlandin jäsenyritys.
cleantech.jpg