Sitowisen strategia vastuullisin kumppani -vision ympärillä

Tavoitteiden saavuttamiseksi Sitowise painottaa strategiassaan tässä esiteltäviä alueita.

Keskittyminen orgaaniseen kasvuun, sisäiseen tehokkuuteen ja vahvaan kannattavuuteen

Sitowise pyrkii osana strategiaansa jatkamaan kasvua myös orgaanisesti ja pitämään kannattavuutensa korkeana panostamalla sisäiseen tehokkuuteen ja korkeaan laskutusasteeseen. Avaintekijöitä Sitowisen vahvassa sisäisessä tehokkuudessa ovat 

 • Kevyt organisaatiorakenne, joka varmistaa päätöksenteon tehokkuuden 
 • Paikallinen läsnäolo lähellä asiakkaita 
 • Digitaalinen yhteistyöalusta Voima, jonka kehittämistä yhtiö aikoo jatkaa myös tulevaisuudessa 
 • Yrittäjähenkinen työkulttuuri 
 • Hajautettu liiketoimintamalli, jota tukevat keskitetyt konsernipalvelut ja eri puolilla maata sijaitsevat toimipisteet sekä Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevat osaamiskeskukset 

Jatkuva osaamisen vahvistaminen sekä kasvu tietyissä, valikoiduissa asiakassegmenteissä talo- ja infraliiketoiminta-alueilla

Talo- ja Infraliiketoiminta-alueella Sitowise pyrkii säilyttämään markkina-asemansa Suomessa sekä kasvamaan lisää parantamalla valmiuksiaan ja vahvistamalla asemaansa valikoiduissa asiakassegmenteissä.

 • Taloliiketoiminta-alue: Sitowise pyrkii osallistumaan yhä useampiin yhtiön näkyvyyttä lisääviin projekteihin sekä lisäämään strategisten kumppanuuksien avulla osuuttaan nykyisten asiakkaidensa hankinnoista. Yhtiö aikoo parantaa valmiuksiaan tietyillä erikoisaloilla sekä kasvaa korjausrakentamisen asiantuntija- ja suunnittelupalveluissa kaikilla maantieteellisillä toiminta-alueillaan.
 • Infraliiketoiminta-alue: Erityisesti yksityisen sektorin asiakkaiden osuuden kasvattaminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia ja Sitowise pyrkii lisäämään osallistumistaan monialaisiin kaupunkikehitysprojekteihin ja parantamaan erityisesti geotekniikka-, liikennesuunnittelu- ja ympäristövalmiuksiaan.

Osaamisen vahvistaminen digitaalisissa ratkaisuissa ja digitaalisten valmiuksien hyödyntäminen

Digitaaliset valmiudet ovat yksi Sitowisen keskeisistä vahvuuksista. Yhdistämällä rakennus- ja infrastruktuurisuunnittelua koskevan tietämyksensä tietotekniikkaa ja digitaalisuutta koskevaan osaamiseensa, Sitowise pystyy toimittamaan asiakkailleen asiakkaan liiketoimintaa ja päätöksentekokykyä edistäviä ratkaisuja.

Sitowise pyrkii kasvamaan hyödyntämällä digitaalisia valmiuksiaan talo- ja infrarakentamisen konsultoinnin yhteydessä sekä tarjoamalla asiakkailleen ainutlaatuisia rakennettuun ympäristöön ja liikkumiseen liittyviä tietojärjestelmiä ja -palveluja.

Sitowisen johdon tunnistamia kasvualueita ovat: 

 • Suunnitteluvaiheen älykkääseen digitaaliseen infrastruktuuriin liittyvä konsultointi sekä projektien ja hankkeiden tiedonhallinta 
 • Monimutkaistuvien projektien tiedonhallintaratkaisut 
 • Rakennetun ympäristön älykäs ja ennakoiva tilannetietoisuus, kuten ohjelmistot ja järjestelmät, jotka näyttävät infrastruktuurin ja talotekniikan kunnossapitovaatimukset reaaliaikaisesti
 • Kutsuohjatun palveluliikenteen automaattiset ohjausjärjestelmät, joilla on käyttökohteita julkisella sektorilla esimerkiksi terveydenhuollossa ja koulukuljetuksissa 
 • Tie-, katu-, rautatie- ja vesiväyläomaisuuden hallinta sekä liikkumisen järjestelmät ja tietopalvelut, joita tarvitaan sekä olemassa olevien että liikkumisen murroksen edellyttämien uusien järjestelmien kehittämiseen

Laajentuminen Ruotsissa ja mahdollisesti myös muissa Pohjoismaissa

Sitowisen tavoitteena on jatkaa laajentumistaan Ruotsissa yritykseksi, jonka palvelutarjonta kattaa laajamittaisen infra- ja rakennussuunnittelun. Vuonna 2021 Sitowisen liikevaihdosta 18 prosenttia muodostui Ruotsissa. Sitowise on laajentunut Ruotsin markkinoille yritysostoin vuosina 2019–2021 sekä avaamalla uuden toimipisteen Malmössä vuoden 2020 alussa. Sitowisen tärkeimpiin kasvuhankkeisiin Ruotsissa kuuluvat:

 • Palvelutarjonnan vahvistaminen infrarakentamisen konsultoinnissa
 • Laajentuminen rakennusteknisissä konsultointipalveluissa
 • Markkinaosuuden kasvattaminen pääsegmenteissä, kuten infra- ja talonrakennussuunnittelussa
 • Digitaalisten ratkaisujen ristiinmyynnin lisääminen

Yhtiö näkee tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia myös muissa Pohjoismaissa.

Valikoitujen yritysostojen jatkaminen

Sitowise pyrkii jatkamaan kasvuaan valikoiduilla yritysostoilla Suomessa ja Ruotsissa sekä tulevaisuudessa mahdollisesti myös muissa Pohjoismaissa. Yritysostot ovat osa Sitowisen kasvustrategiaa sen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiö pyrkii yritysostoilla palvelutarjonnan ja läsnäolon vahvistamiseen valikoiduilla asiakassegmenteillä Talo- ja Infraliiketoiminta-alueilla sekä valmiuksien lisäämiseen Digitaalisissa ratkaisuissa. 

Onnistuneet yritysostot ovat vaikuttaneet merkittävästi Sitowisen vahvaan kasvuun. Sekä Suomen että Ruotsin markkinoilla toimii suuri määrä pieniä ja keskikokoisia yrityksiä, mikä mahdollistaa markkinoiden konsolidaation. Suomessa ja Ruotsissa Sitowise on tunnistanut noin 600 mahdollista ostokohdetta.
Osinko

Sitowise etsii järjestelmällisesti ostokohteita, joilla on 

 • Vahva taloudellinen suorituskyky 
 • Sitowiseä täydentävä valikoima, osaaminen ja maantieteellinen ulottuvuus 
 • Uusia palveluja ja asiakassegmenttejä 
 • Sitoutunut johto ja henkilöstö 
 • Yhteensopiva yrityskulttuuri 

Sitowisellä on käytössään takaisinsijoitusmalli, jossa myyjät sijoittavat osan tuotoistaan takaisin Sitowiseen sekä järjestelmällinen prosessi hankitun liiketoiminnan integrointiin.