Metsäteollisuuden CTMP-tehtaan jätevesialtaiden kevennysruoppaus, Rockhammar, Ruotsi

Jätevedenpuhdistamon altaiden kunnostaminen  imuruoppausta hyödyntävällä geotuubimenetelmällä. Kohteessa vastasimme sekä suunnittelusta että työn suorittamisesta päätoteuttajana.

Rockhammarissa Keski–Ruotsissa sijaitseva Billerudkorsnäs AB:n CTMP-tehdas valmistaa vuodessa yli 90 000 tonnia kemikuumahierrettä.Rockhammarissa Keski– Ruotsissa sijaitseva Billerudkorsnäs AB:n CTMP-tehdas valmistaa vuodessa yli 90 000 tonnia kemikuumahierrettä. Ympäristöstä huolehtiminen kuuluu yhtiön strategiseen ytimeen. Jätevesien ja lietteiden käsittely haitattomiksi on oleellinen osa yhtiön ympäristönsuojelun kokonaisuutta.

Vuonna 2015 Billerudkorsnäsin Rockhammarin tehtaalla toteutettiin projekti, jonka tavoitteena oli poistaa jätevedenpuhdistamon kahden hapetusaltaan pohjaan kertynyt liete. Tämä oli välttämätöntä altaiden ja koko tehtaan toiminnan turvaamiseksi. Tilaaja valitsi ratkaisuksi imuruoppausta hyödyntävän geotuubimenetelmän, koska siitä oli kertynyt runsaasti kokemuksia vastaavissa käyttökohteissa muun muassa Suomessa.
Varsinaista toteutusta edelsi perusteellinen koevaihe, jonka aikana varmistui geotuubien oikea mitoitus sekä sopivin vedenerotuspolymeeri ja riittävä polymeeriannostus. Geotuubien® maksimikorkeudeksi määriteltiin 2,4 metriä. Myös vedenerotuspolymeerin määrä kuivatettua lietekuutiometriä kohden laskettiin täsmällisesti.

Projekti onnistui erinomaisesti sekä ympäristönsuojelun näkökulmasta että taloudellisesti. Altaat ja koko tehdas olivat täydessä käynnissä koko työn ajan.
Kohteessa Sito Rakennuttajat vastasi sekä suunnittelusta että työn suorittamisesta päätoteuttajana.