Joensuun Penttilän saha-alueen kunnostaminen asuinalueeksi

Joensuussa sijaitsevalla Penttilän vanhalla saha-alueella on ollut teollista toimintaa noin sadan vuoden ajan. Tästä johtuen maaperässä oli paljon haitta-aineita, kuten raskasmetalleja, dioksiineja ja furaaneja. Ennen asuin- ja työpaikkarakentamisen käynnistämistä alue kunnostettiin ja maaperä puhdistettiin (2009-20 11) massanvaihdon ja vanhojen rakenteiden purun avulla asuin- ja toimistokäyttöön. Penttilänrannan alueen katu- ja vesihuoltoverkkoa alettiin rakentaa  syksyllä 2011  ja ensimmäiset uudet kerrostalot Penttilänrantaan valmistuivat syksyllä 2013.

 

Penttilänrannan alue oli jaettu kolmeen osa-alueeseen vanhan käyttötavan, tulevan käyttötarkoituksen ja valitun kunnostustavoitteen mukaisesti. Pilaantuneita sedimenttejä sisältävä kolmen hehtaarin vanha tukkiallas kunnostettiin imuruoppaamalla venesatamaksi, seitsemän hehtaaria vallannut vanha kaatopaikka-alue kunnostettiin kapseloimalla maisemamäeksi ja teollisuustonteiksi

Sito Rakennuttajat toimi Penttilänrannan pilaantuneen maaperän kunnostuksen projektinjohtokonsulttina. Projektinjohtokonsultin pääasialliset tehtävät olivat hankintojen valmistelu ja kilpailuttaminen, päätösesitysten tekeminen hankinnoista kaupungille, suunnittelun ja urakkasuoritusten ohjaus ja valvonnan hankkiminen.
Kunnostaminen suoritettiin noudattaen ympäristöhankkeita varten kehitettyä laatuvastuu-rakennuttamistoimintamallia. Kaiken kaikkiaan alueella liikuteltiin pilaantuneita ja puhtaita maa– ja sedimenttimassoja noin miljoona tonnia. Pilaantuneista massoista jopa 95 %:a ohjautui hyötykäyttöön laatuvastuuperiaatteen mukaisesti.

Tarkoituksena oli hakea toteuttajia, jotka kykenevät laadukkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen ja joiden kanssa kaupunki jatkaa kaavaluonnoksen kehittämistä asemakaavaksi. Luovutuksen tärkeimmät tavoitteet ovat laadukkaitten asuin- ja työpaikkojen tarjoaminen keskustan tuntumasta. Toisena keskeisenä tavoitteena oli saada katetuksi tonttien myyntituloilla alueen maaperän kunnostuksen ja kunnallistekniikan investoinnit, totesi kaupungin projektipäällikkö Tero Toivanen.
 
Projektin tiedot
Kokonaispinta-ala: n. 40 ha
Pilaantunut saha-alue: n. 26 ha
Vanha tukiallas: n. 3 ha
Vanha kaatopaikka: n. 7 ha
Pilaantuneita maa-aineksia: 280 000 m³
Pilaantuneita sedimenttejä: 35 000 m³