Ympäristöystävällinen meluvalli Vantaalle

Ritvantie sijaitsee Vantaalla Lahden moottoritien välittömässä läheisyydessä.​ Moottoritien melu on kovaa, ja sitä on torjuttu aiemmin tien päässä meluseinällä, joka tullessaan elinkaarensa päähän päätettiin korvata meluvallilla. Uusi meluvalli on noin 60 metriä pitkä ja 5 metriä korkea. Vallin kokonaistilavuus on 2500 m3.

Ritvantie_kartta2.jpgSitowise toteutti meluvallin suunnittelun, ympäristöluvan hakemisen, valvonnan, hiilijalan- ja kädenjäljen laskennan sekä ympäristöluvan mukaisen lopuuraportin kokoamisen. Sitowisen tytäryhtiö Maapörssi​ hoiti projektin markkinoinnin, määräseurannan, hinnoittelun, vastaanottolipukkeiden myynnin, hiilijalan – ja kädenjäljen laskentaan käytettävien tietojen määrittämisen sekä taloudellisen loppuraportoinnin.​

Laskennallisen arvion mukaan meluvalli vähentää alueen melutasoa 2-10 dB nykyisestä melutasosta. Meluvallin rakenteissa on hyödynnetty pilaantumatonta ylijäämämaata, joka on tullut pääasiassa pääkaupunkiseudun rakentamiskohteista. Ylijäämämassojen vastaanottamisesta saadut tulot mahdollistivat projektin toteuttamisen asiakkaalle hyvin edullisesti. Suurimmat kustannukset hankkeessa olivat konetyön hinta sekä meluvallin maisemointi. Jatkossa on tarkoitus toteuttaa lisää projekteja samalla periaatteella.

Meluvallin rakentamisen vaiheet

Kuivatusuomat (15.3.2019) ->
Perusrakenne, massojen kuljetus ja muotoilu (16.3. – 23.4.2019) –>
Pintamaat (24.4. – 8.5.2019) –>
Maisemointi ja viimeistely (24.5. – 31.5.2019).
Rakentamisen kesto yhteensä 2,5 kk.

Ritvantie 1.jpg

Ritvantie5.jpg

Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskeminen

Ylijäämämaan tai uusiomateriaalin hyötykäytön ansiosta kaksi kuljetusmatkaa poistuu: kuljetus maankaatopaikalle sekä kuljetus maa-ainesten ottopaikalta hyötykäyttöpaikkaan. Sitowisen hiilikädenjäljen laskentatyökalu vertaa pois jääneiden matkojen päästömäärää hyötykäytön yhteydessä syntyneisiin päästöihin. Jos hyötykäytön yhteydessä syntyy vähemmän päästöjä, kuin pois jääneissä kuljetuksissa, niin kokonaispäästöt vähenevät. Tämä on tuotteen hiilikädenjälki.
Lue lisää: Ritvantien meluvallin laskelmat

Ritvantie_Hiilijäljet.png

Ritvantien meluvallin massojen kuljetuksissa muodostui CO2 ekv. päästöjä 4,02 t. Samalla säästettiin maankaatopaikkakuljetuksissa ja neitseellisen massan kuljetuksissa yhteensä CO2 ekv. päästöjä 23,83 t. Hiilikädenjäljeksi muodostui näin 19,80 t. (Hiilikädenjälki = toiminnan seurauksena pienentynyt hiilijalanjälki). Samalla dieselpolttoainetta säästyi yhteensä noin 7 500 l.