SeutuMaisan vaatimusmäärittely (seudullinen rekisteri ja paikkatietopohjainen tietojärjestelmä)

SeutuMaisa-projektin tavoitteena on toteuttaa vuosina 2017-2019 paikkatietopohjainen pilottityökalu tukemaan kaivumassojen tilastoinnin, seurannan ja raportoinnin kehittämistä sekä kuljetusten seurannan hallintaa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) tavoitteena on luoda seudullinen rekisteri ja paikkatietopohjainen tietojärjestelmä (SeutuMaisa) pääkaupunkiseudun maamassojen hallintaan. Projekti toteuttaa HSY:n strategista päämäärää olla mukana parantamassa pääkaupunkiseudun kier-totaloutta materiaali- ja energiatehokkuuden sekä materiaalivirtojen hyödyntämisen näkökulmasta.

Tämä työ on osa HSY:n seudullisten maamassavirtojen hallinnan projektia (SeutuMaisa). Työn lopputuloksena syntyi:

  •  Maamassahallinnan tavoitetilan, tarpeiden ja tietolähteiden kartoitus
  •  SeutuMaisa-tietojärjestelmän käsitemallin määrittely
  •  Tiedontuotanto ja ylläpitoprosessien määrittely

Työn lopputulosta käytetään SeutuMaisa-työkalun pilotin hankinnassa.
Työn tiedonkeruutapoina käytettiin henkilöhaastatteluita sekä Learning-cafe menetelmällä toteutet-tuja työpajoja. Työpajoissa käytimme sähköistä IdeaWall työkalua.