Helsingin Kalasataman alueen rakentumisen projektinhallinta

Toimeksianto on alkanut 2010 ja tehtävät ovat kehittyneet rakentumisen edetessä.

Entisen satama- ja teollisuusalueen Kalasataman aluerakennuskohteen rakentumisen koordinointitehtävät sisältävät muun muassa 10 vuoden taloussuunnittelun ja aikatauluhallinnan yhdessä kaupungin aluerakentamisprojektin projektinjohtajan kanssa, erilaisten teemakarttojen laatimisen sekä yhteensovitustehtävät alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kaavoituksen sekä alueen kaikkien suunnittelutehtävien ja urakoiden seuranta ja
yhteensovittaminen sekä aikataulun ylläpito
• Kaavoituksen, suunnittelun ja rakentamisen budjetointi ja toteutuneiden kustannusten
seuranta
• Alueen rakennuttamiseen liittyvien aikataulu ja yhteensovitusriskien kartoittaminen ja hallinta
• Yhteydenpito tilaajaan, sidosryhmiin, alueen suunnittelijoihin ja urakoitsijoihin sekä
koordinaattoreihin