Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040:n vuorovaikutus

Vuoteen 2040 ulottuvan Tampereen kantakaupungin yleiskaavan laatimisessa kiinnitettiin erityistä huomiota monipuoliseen ja eri sidosryhmät huomioon ottavaan vuoropuheluun.  Vuorovaikutuksen järjestämisessä kiinnitettiinkin erityistä huomiota kaupunkilaisten tasapuolisiin osallistumismahdollisuuksiin. Monipuolisia ja innovatiivisia vuorovaikutus- ja viestintämenetelmiä hyödyntämällä kaupunkilaisille annettiin mahdollisuus vaikuttaa elinympäristönsä tulevaisuuteen.

Kaavaprosessin aikana järjestettiin mittavaa vuorovaikutusta tavoite-, luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Järjestimme eri sidosryhmille kohdennettuja tilaisuuksia sekä mahdollistimme osallisille verkossa tapahtuvan osallistumisen. Eri sidosryhmistä huomioitiin muun muassa alueelliset asukasyhdistykset, yrittäjät, vanhukset, vammaiset, lapset ja nuoret. Kaavaprosessin eri vaiheissa toimme selkeästi esiin osallistumisen tavoitteet kyseisessä vaiheessa. Pitkä osallistumisprosessi mahdollisti myös vuorovaikutuksen vaikutusten todentamisen osallisille osoittamalla kaavan vuorovaikutuksen perusteella tehdyt muutokset prosessin edetessä.

Yleiskaavatyön aikana järjestimme muun muassa:

  • Alueellisia työpajoja
  • Työpajoja erityisryhmien kanssa
  • Avoimien ovien päivän
  • Yleiskaavaillan, jota pystyi seuraamaan livenä verkosta
  • Kaavoittajien kyselytunnin Facebookissa
  • Yrittäjätyöpajoja
  • Bussimarkkinointikampanjan

Viestintäkanavina käytimme muun muassa Facebookia, Twitteriä ja blogia.

Kaavan laatiminen alusta asti yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa vahvisti sen legitimiteettiä ja paransi kaupunkilaisten tasa-arvoisuutta. Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2017.