Helsinkiläisen koulurakennuksen sisäilman tasoa selviteltiin ilmanvaihdon ja rakennusautomaation yhteensovituksen tarkasteluilla

Helsingin Vartiokylässä sijaitsevaa vuonna 1963 valmistunutta yläastetta on peruskorjattu vuosien varrella, joista viimeksi vuonna 2012. Itähelsingissä sijaitsevassa koulurakennuksessa on osittain lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä ja osassa opetustiloista on tarpeenmukainen ilmanvaihto.

Vartiokylän yläasteen ilmanvaihdon tutkimusten tarkoituksena oli selvittää toimiiko koulun ilmanvaihto suunnittelmien mukaisesti ja saavutetaanko sillä sovitut sisäilmastoluokituksen tasot. Sitowisen asiantuntijat keskittyivät tutkimuksissaan tarpeenmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan testaukseen sekä tarkastelivat rakennusautomaatiojärjestelmien suunnitelmia ja toteutusta kokonaisvaltaisesti.

Nyky-Suomessa useat rakennukset ovat varustettuja tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla ja monimutkaisilla rakennusautomaatiojärjestelmillä, mikä edellyttää järjestelmien suunnittelijoilta, asentajilta ja käyttäjiltä syvää ymmärrystä ja ammattitaitoa. Sitowiseltä koottiin hankkeeseen ammattitaitoinen ja innostunut tutkimusryhmä, johon kuului IV-kuntotutkija, IV-suunnittelija, RAU-suunnittelija sekä energia-asiantuntija. Näin saatiin riittävä tietotaito kokonaisvaltaiseen IVA-järjestelmätarkastukseen.  

Moniosaajista koostunut asiantuntijaryhmämme loi edellytykset läpikotaisen IVA-järjestelmätarkastuksen suorittamiseen.

Sitowisen Vartiokylän yläasteeseen suorittama IVA-järjestelmätarkastus antoi tilaajalle eli Helsingin kaupungille näkemyksen ilmanvaihdon tämänhetkisestä tilasta verrattuna suunniteltuihin sisäilmastoluokitukseen. Tutkimusten perusteella pystyttiin myös antamaan toimenpide-ehdotuksia automaatiojärjestelmään liittyen ajatellen sisäilmaolosuhteita sekä energiatehokkuutta. Ehdotustemme ja kartoitustemme pohjalta on päättäjien helpompi suunnitella koulun tulevaisuutta sekä mahdollisia jatkotoimenpiteitä turvallisin mielin.