Tiivistyskorjauksella varmistettiin päiväkodin hallittu ja puhdas sisäilma sekä parannettiin rakennuksen energiatehokkuutta

Espoon Haukilahdessa sijaitsevan Toppelundin päiväkodin kuntotutkimuksissa oli havaittu ongelmia muun muassa rakennuksen seinärakenteiden tiiveydessä. Löydettyjen puutteiden vuoksi päätti Espoon kaupunki toteuttaa kohteeseen tiivistyskorjauksen, jonka laadunvalvojana toimi Sitowisen asiantunteva tiimi. 

Tiivistyskorjauksen tarkoituksena oli lisätä rakenteiden tiiveyttä ja estää mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutuminen rakennuksen sisäilmaan. Tiivistyskorjaus toimi myös elintärkeänä osana rakenteiden perusteellista korjausta.

Rakenteille laadittujen korjaussuunnitelmien keskeisenä tekijänä oli höyrynsulkumuovitettujen seinärakenteiden liittymien tiiveyden varmistaminen ns. tiivistyskorjaustuotteilla ja menetelmillä. Asiantuntijoidemme suorittamien merkkiainekokeiden avulla havaittiin tiivistyskorjauksen epätiiveydet, jotka korjattiin välittömästi urakoitsijan toimesta. Kokeidemme pohjalta pystyttiin myös kehittämään urakoitsijan toimintatapoja tiivistyskorjausten tekemisessä, sekä samalla parantamaan lopputuotteen laatua ja työn nopeutta.

Toppelundin päiväkotiin suoritettujen laadukkaiden ja kokonaisvaltaisten tiivistyskorjausten avulla rakenteiden ilmantiiveys saatiin varmistettua huolella ja pitkäksi aikaa. Poistamalla rakenteiden haitalliset ilmavuodot taataan lapsille ja lastentarhan työntekijöille puhdas sisäilma sekä samalla parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta.