Monien muiden ikäistensä toverien tavoin, oli osoitteessa Mannerheimintie 21-23 sijaitsevaan asunto-osakeyhtiöön suunnitteilla putkisaneeraus. Päätettäessä tulevista korjauksista, on suositeltavaa suunnittella rakennukselle myös asbesti- ja haitta-ainetutkimukset.  Mannerheimintien tapauksessa teki taloyhtiö järkevän päätöksen suorittaa asbesti- ja haitta-ainetutkimukset heti hankesuunnittelun yhteydessä ja rajata ne koskemaan tulevaa putkisaneerausta. Edellä kuvatun toimenpiteen suorittaminen vaatii tutkijalta hyvän tuntemuksen putkisaneerauksessa suoritettaviin toimenpiteisiin sekä käsityksen siitä mihin rakenteisiin ja järjestelmiin toimenpiteitä tulee kohdistumaan.

Synkronoidut asbesti- ja haitta-ainetutkimuksemme minimoivat Mannerheimintien asukkaille aiheutuneen haitta-ajan.

Suorittamillamme asbesti- ja haitta-ainetutkimuksilla saavutettiin selkeitä höytyjä esimerkiksi tutkimusten kustannuksissa ja asukkaille aiheutuvassa haitta-ajassa. Pystyimme synkronoimaan tutkimuksemme suoritettavaksi samanaikaisesti muiden esiselvitysten sekä hankesuunnittelun kanssa. Asukkaille tämä tarkoitti selkeää hyötyä siinä, että asunnoissa ei tarvinnut vierailla montaa kertaa eri yritysten toimesta.