Tiivistyskorjaus menestystekijänä asunto-osakeyhtiön valesokkelikorjauksessa

Yhdessä helsinkiläisen asunto-osakeyhtiö Honkilahdentie 4:n asunnoista oli havaittu ongelmia ja vaurioita jo valmiiksi riskirakenteeksi luokitellussa valesokkelirakenteessa. Havaittujen vaurioiden perusteella oli kohteelle laadittu korjaussuunnitelmat, joissa valesokkelien vaurioituneet materiaalit ja seinärakenteiden alaosat suositeltiin korjattaviksi sisäkautta. Sitowise suoritti tähän kohteeseen tiivistyskorjausten laadunvarmistuksen. 

Sitowisen asiantuntijat laadunvarmistivat asunto-osakeyhtiön tiivistyskorjaukset merkkiainekokein mahdollisten työvirheiden tai rakenteellisten epätiiveyksien varmistamiseksi. Merkkiainekokeiden havaintojen pohjalta suoritettujen lisätiivistysten jälkeen asukkaille voitiin taata laadukas korjaus ja tiivis seinärakenne.

Valesokkelikorjauksissa suoritettavat höyrynsulkumuovien liitokset ovat usein haastavia paikkoja muun muassa olemassa olevien lattiarakenteiden vuoksi.  Sitowisen erityisosaajien suositusten mukaan tehdyillä tiivistyskorjausmenetelmillä toteutettiin Honkilahdentien liitokset maanvaraisen laatan pintaan, minkä kautta saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä korjauslaajuuden pienentyessä. Tämä tarkoitti myös urakan kokonaisaikataulun lyhentymistä ja näin ollen kustannussäästöjä. Urakan nopeampi läpimenoaika johti myös siihen, että Honkilahdentien asukkaat pääsivät muuttamaan nopeammin takaisin kotiinsa.