Helsingin Malminkartanossa sijaitseva vuonna 1985 rakennettu Monitoimitalo Puustelli on arkkitehtuurillisilta ratkaisuiltaan poikkeuksellisesti toteutettu kokonaisuus.  Arkkitehtitoimisto Järvinen-Airaksen suunnitteleman rakennuksen kantavana ajatuksena on läpi talon kulkeva katettu sisäpromenaadi, joka oli alkuaikoina avoin kaikille kulkijoille. Jo alusta alkaen ja vielä tänäkin päivänä toimii Puustellissa sekä Malminkartanon ala-aste että kirjasto. Arkkitehtoniseen kokonaisuuteen kuuluu myös irrallinen asuintalo. 

Rakennukseen oli vuosien varrella toteutettu lukuisia laajuudeltaan erisuuruisia rakenne-ja sisäilmatutkimuksia. Vuonna 2015 olivat monitoimitalon käyttäjät kuitenkin alkaneet epäillä mahdollisia sisäongelmia rakennuksen yksittäsissä tiloissa, joten Helsingin kaupunki toimeksiantoi Sitowisen tekemään kohteeseen kattavan kuntotutkimuksen. 

Sitowisen asiantuntijatiimi toteutti Puustelliin läpikotaisen rakennusteknisen kuntotutkimusksen, jolla selvitettiin kiinteistön rakenteet, niiden kunto, mahdollisten vaurioiden aiheuttajat ja tutkittiin muita sisäilman laatuun vaikuttavia seikkoja. Tutkimuksia tehtiin koko rakennuksen laajuudelta ja lisäksi niitä kohdennettiin lähtötietojen perusteella erityisesti monitoimitalon ulkoseinärakenteisiin. Kuten kaupungin toimeksiantoihin kuuluu, toteutettiin tutkimukset vanhasta tottumuksesta sujuvassa yhteistyössä Helsingin kaupungin sisäilma-asiantuntijan kanssa. Työt tehtiin suurilta osin koululaisten kesälomien aikana, jolloin niistä ei aiheutunut haittaa opinahjon toiminnalle. 

Puustelliin ulkoseinärakenteista löytyi asiantuntijoidemme suorittamissa tutkimuksissa merkittäviä vaurioita. Sitowise luovutti Helsingin kaupungille löydösten pohjalta laaditut tutkimus- ja toimenpide-ehdotukset sekä vaihtoehtoiset korjaussuositukset. Helsingin kaupunki toimeksiantoi Sitowisen suorittamaan kohteeseen jatkotoimenpiteenä vielä korjaussuunnittelun.

Tutkimusten jatkotoimenpiteenä tilasi Helsingin kaupunki Sitowiseltä kohteeseen myös korjaussuunnittelun.

Selvitystemme kautta on Helsingin kaupungilla selkeä käsitys malminkartonalaisille tärkeän monitoimitalon nykytilanteesta sekä hyvä perusta suunnitella mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Kirkas käsitys rakennuksen kunnosta on myös edellytys oppilaiden ja opettajien terveydelle ja turvalliselle koulutielle.