Melkinlaiturin sukellustarkastus, Helsingin satama

Sitowisen palvelukokonaisuuteen kuuluu myös satamarakenteiden suunnittelu ja tutkimus. V. 2015-2016 suoritimme laajan laituriselvityksen Helsingin Länsisatamassa alueella tehtäviä suu-ria muutostöitä varten. Tähän suunnitteluhankkeeseen liittyvänä n. 400 m pitkä Melkin laituri tutkittiin perin pohjin oikeiden ratkaisujen löytämiseksi.


 

Melkin laituri Helsingin Länsisatamassa on rakennettu kahdessa vaiheessa 1980-luvulla. Laituria rasittaa merivesi, ankarat ilmasto-olosuhteet ja aika-ajoin laivojen aiheuttamat suuret kuormat. Laiturin betonikasuunien kunnon tutkimiseksi laadittiin tutkimussuunnitelma, joka käsitti katta-vasti myös laiturikasuunien venepinnan alaiset osat. Laiturin koon ja suurten rasitusten johdosta betonirakennenäytteitä päädyttiin ottamaan suhteellisen suuri määrä. Vedenpinnan yläpuolella voidaan käyttää normaalia valovirtakalustoa betoninäytteiden poraamiseksi, mutta vedenpinnan alapuolella vaaditaan hydraulista erikoiskalustoa ja ammattisukeltajaa.

Sitowise on jo vuosia tehnyt hedelmällistä yhteistyötä Sukelluspalvelu Stella Marian kanssa http://www.stellamaria.fi/fi/

Vanhojen merivesilaitureiden osalta usein on kysymys siitä, voidaanko olemassa olevia betonirakenteita ylipäätään korjata ja hyödyntää jatkossa. Tällöin tieto betonirakenteiden nykykunnosta, myös vedenpinnan alapuolella on avainasemassa päätöksiä tehtäessä.