Helsingin silmä- ja korvasairaalaa, entiseltä nimeltään Silmä-ja korvaklinikkaa, alettiin suunnitella jo vuonna 1938, mutta sotien vuoksi rakennus valmistui vasta vuonna 1951.  Vuonna 2017 koki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS tarpeelliseksi kartoittaa sairaalan senhetkisen kuntotilanteen ja mahdolliset korjaustarpeet. Tilaaja toimikin erittäin viisaasti ja pitkänäköisesti päättäessään suorittaa rakennukselle kattavan kuntotutkimuksen yhteydessä myös laajan asbesti- ja haitta-ainetutkimuksen. Sitowisen asiantuntijoiden totetuttama tutkimusten keskenäinen synkronointi toi Helsingin ja Uudenmaan siraahoitopiirille merkittäviä kustannus- ja aikasäästöjä. 

Osissa laajennettun sairaalarakennuksen tutkimukset vaativat tarkkuuttaMielenkiintoisen hankkeesta teki myös se, että Meilahden sairaala-alueella sijaitseva kompleksi pitää sisällään useita eri vuosikymmeninä rakennettuja laajennusosia. Tämänkaltainen lähtöasetelma korostaa entuudestaan historiatietojen huolellisen läpikäynnin merkitystä ennen tutkimusten suorittamista.  Toimintaympäristöltään ja käyttäjävaatimuksiltaan poikkeavien sairaalarakennusten tutkimusten suoritus ja organisoiminen vaativat hallittua resurs-sien ja aikataulujen järjestelyä. Asiantuntijoidemme raudanluja ja huolellinen panos työn oikeaoppiseen suorittamiseen mahdollisti sairaalan toiminnan lähes ympäri vuorokautisesti tutkimusten aikana. Myös haitta-aine ja asbestitarkastukset sekä niiden vaatima tiloihin pääsy saatiin järejstettyä yhteistyössä käyttäjien kanssa lähes minuuttiaikataulun tarkkuudella.