Timo ja Tuomo Suomalaisen suunnittelema vuonna 1980 valmistunut Espoonlahden kirkko on arkkitehtuurillisesti näyttävä ja omaleimainen rakennus. Suomalaisten Arkkitehtitoimisto on suunnittelut myös Helsingissä sijaitsevan Temppelinaukion kirkon, jota Espoonlahden "pikkusisko" ilmiselvästi muistuttaa samanhenkisellä arkkitehtonisella ilmaisullaan. 

Lähes nelikymppinen kaunotar alkoi kaivata kattavaa remonttia vuonna 2015.
Sitowise sai vastuulleen kunniatehtävän hoitaa Espoonlahden kirkon monialaisen suunnittelun (PS, ARK, RAK, LVIA ja S). Korjausrakentamisen suunnittelumme päätavoitteena oli löytää Espoonlahden seurakunnalle teknisesti ja taloudellisesti paras mahdollinen hankesisältö ja optimoida kiinteistön eri rakennusosien jäljellä oleva elinkaari.

Poikkeuksellinen ja arkkitehtonisesti korvaamaton hanke saatiin maaliin saumattomalla yhteistyöllä


Hankkeen toteutusmuodoksi valikoitui yhteistoiminnallinen urakkamalli, joka mahdollisti vaihtoehtoisten ratkaisujen kattavan tutkimisen sekä muutokset ja tarkennukset hankkeen sisältöön suunnittelun edetessä. Hankeryhmän työstämän tarkan iterointiprosessin tuloksena syntyi lopullinen hankesisältö, joka mahdollisti uudet tilaratkaisut, alkuperäisen arkkitehtuurin säilyttämisen, talotekniikan ja rakenteiden laajamittaisen uusimisen sekä haastavat kosteustekniset korjaukset. Myös turvallisuusriskit saatiin poistettua, kun vanhat halkeilleet ja taipuneet kirkkosalin kantavat liimapuupalkit saatiin uusittua hankkeen yhteydessä.

Materiaalien ydinomanaisuudet sisustussuunnittelumme ytimessä

Sitowisen kirkkoon toteuttamassa arkkitehti- ja sisustussuunnittelussa keskeistä oli elementtien sulauttaminen osaksi kirkon omaleimaista ja alkuperäistä identiteettiä. Ehkä arvoonsa nähden liian vähäistä huomiota nauttineen rakennuksen materiaaleja haluttiin kunnioittaa ja ilmentää mahdollisimman yksinkertaisissa muodoissa omina aitoina itsenään; "kivi kivenä ja puu puuna". Sitowisen osaava arkkitehtitiimi oli myös mukana suunnittelemassa tilojen yleistä käytettävyyttä. 

Sitowisen suorittama kattava kokonaissuunnittelu takasi saumattoman yhteistyön suunnittelijoiden välillä koko hankeen elinkaaren ajalle, mikä olikin poikkeuksellisen vaativan kohteen peruskorjauksen onnistumisen ehdoton edellytys.