Rajoja ylittävä sairaalahanke toteutettiin käyttäjiä varten

Espoon kaupungin suurin talonrakennushanke


Espoon sairaala on Jorvin sairaalan viereen vuonna 2016 rakennettu uusi kuntoutussairaala, joka on vastaanottanut potilaita vuodesta 2017 alkaen.

Sitowise (silloinen Wisegroup Oy) oli mukana talotekniikkasuunnittelijana Lujatalon suunnittelukilpailuryhmässä, joka voitti Espoon sairaalan SR (=suunnittele ja rakenna) urakkakilpailun. Lujatalon voittoisaan suunnitteluryhmään kuului myös Sitowisen (silloinen Sito Oy) alue- ja liikennesuunnittelu.

Hanke toteutettiin kokonaisuudessaan suunnittelusta käyttöönottoon vuosien 2013-2016 aikana. Aikataulun mahdollisti SR urakkamuoto, jolla suunnittelu kyettiin tekemään yhtäaikaisesti rakentamisen rinnalla. Hankkeen laajuus (71 000brm2), vaativuus ja aikataulu edellyttivät talotekniikan suunnittelussa noin 10 henkilön jatkuvaa työpanosta. Hanke oli laajudessaan sekä Espoon kaupungin, että Sitowisen talotekniikan osaston suurin rakennushanke.

Alla oleva listaus Espoon sairaalan talotekniikkakomponenttien määristä kertoo Sitowisen kohteeseen suorittaman suunnittelun laajudesta:

  • 24 kpl ilmanvaihtokoneita
  • 80 kpl erillispuhaltimia
  • 24 km ilmanvaihtokanavaa
  • 110 km putkistoja
  • 1400 kpl vesipisteitä
  • 10 000 kpl valaisinta
  • 30 000 m sähköarinaa

Käyttäjien viihtyvyys ja ekologiset ratkaisut
sähkö- ja valaistussuunnittelumme kulmakivinä

Jokainen Espoon sairaalaan toteuttamamme sähkö- ja valaistussuunnittelun yksityiskohta mietittiin kuntoon kohteen loppukäyttäjien, eli potilaiden näkökulmasta. Meille oli erityisen tärkeää luoda tiloista esteettisiä, viihtyisiä ja helppokäyttöisiä myös valaistuksen ja sähköistyksen näkövinkkelistä.. Sairaalan yhteisölliset oleskelutilat ja tiloihin suunnittelemamme kattavat etäyhteydet auttavat potilaita säilyttämään kontaktit ulkomaailmaan sairaalassa asuessaan. Hyödynsimme Espoon sairaalan sähkö- ja valaistussuunnittelussa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, kuten aurinkokeräimiä, lämmöntalteenoton ratkaisuja sekä muuneltavia tiloja.

Korkean energiatehokkuusluokan sairaala

Espoon Sairaala on energiatehokkuusluokan B -rakennus, eli sen energiatehokkuus on varsin hyvä. Sitowisen suunnitteluryhmä saavutti kohteeseen korkean energiatehokkuden tehokkaalla ja tarpeenmukaisella ilmanvaihtojärjestelmällä, LED-valaistuksella ja -ohjausjärjestelmällä, lauhdelämpöjen hyödyntämisellä sekä aurinkosähkövoimalalla. Sairaalan kattava energiamittarointijärjestelmä luo edellytykset myös energiaseurannalle. Lisäksi rakennuksen sisäilmaolosuhteita ja taloteknisten järjestelmien toimintaa seurataan ja analysoidaan rakennusautomaatiojärjestelmän avulla.

Lopputuloksena 2020 -luvun sairaalarakennus

Lopputuloksena käyttäjälle luovutettiin sairaala, joka sisältää 250 potilashuonetta, 900 parkkihallipaikkaa, vuode-, saattohoito- ja kuntoutusosastot, poliklinikan, apuvälinekeskuksen sekä suunterveydenhuollon toiminnot.
Monipuolisen ja rajoja ylittäneen yhteiskunnallisesti merkittävän hankkeen lopputuloksena on energiataloudellinen ja nykyaikaisella talotekniikalla varustettu sairaalarakennus.