Verkkotietopiste-palvelulla edistetään maanalaista yhteisrakentamista

Verkkotietopiste.fi -palvelu kokoaa eri verkkotoimijoiden verkkoalueet ja rakentamissuunnitelmat yhteen paikkaan. Palvelu edistää maanalaisen verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamista.

Verkkotietopiste paikkatieto kuvituskuva

Verkkotietopiste on kehitetty operatiiviseksi työvälineeksi yhteisrakentamisen ja yhteistyön lisäämiseksi viranomaisten, verkkotoimijoiden ja kuntien kesken. Verkkotietopiste.fi -palvelu otettiin käyttöön keväällä 2017.

Verkkotietopiste on alusta, jossa hankkeet ja verkkotoimijat kohtaavat toisensa. Palvelun kautta verkkotoimijat voivat tehdä yhteydenottopyyntöjä toisille verkkotoimijoille.

Palvelussa on tietoa viestintä-, sähkö-, kaukolämpö-, kaukojäähdytys-, kaasu-, vesihuolto- ja liikenneverkoista.

Tieto liikkeelle verkkotoimijoiden välillä

Verkkotoimijat lisäävät palveluun verkkoalueet sekä lisäksi tiedon tulevista rakentamissuunnitelmista. Näin verkkotoimijat pystyvät ennakoimaan, onko jollakin toisella verkkotoimijalla tarkoituksena toteuttaa rakennustöitä samanaikaisesti.

Aikataulullisesti ja maantieteellisesti yhtenevät rakentamishankkeet tulisi toteuttaa yhteisrakentamishankkeena.

Yhteisrakentamisesta hyötyvät verkkotoimittajien lisäksi kuntalaiset, joille syntyy katutöiden määrän laskusta vähemmän haittaa.

Verkkotietopiste-palvelun taustalla on 1.7.2016 voimaanastunut laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016). 

Lain tarkoituksena on nopeuttaa laajakaistarakentamista erityisesti sähkö- ja televerkkojen, mutta myös muun verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisen ja infran yhteiskäyttöä edistämällä. Lain taustalla on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on vähentää laajakaistaverkkojen rakentamisesta syntyviä kustannuksia.

Yhteisrakentamisesta hyötyvät verkkotoimittajien lisäksi kuntalaiset, joille syntyy katutöiden määrän laskusta vähemmän haittaa.

Verkko- ja suunnitelmatietojen lisääminen palveluun

Verkkotoimijat voivat lisätä verkko- ja suunnitelmatiedot

1) palvelun käyttöliittymässä digitoimalla
2) lataamalla sijaintitiedot tiedostoina käyttöliittymässä
3) hyödyntämällä palveluun toteutettuja sähköisiä rajapintoja tai
4) tilaamalla aineistopäivityksen tukipalveluna.

Verkkotietopisteen sähköinen rajapinta on tarkoitettu verkkotoimijoille verkkoalueiden ja rakentamissuunnitelmien tietojen toimittamiseksi Verkkotietopisteeseen. Rajapinnan kautta verkonomistaja voi toimittaa palveluun uusia kohteita sekä hakea, päivittää tai poistaa palvelussa jo olevia kohteita.

 Aineistopäivityksen tuki

Tarvittaessa verkonomistaja voi pyytää tukea aineistopäivitykseen Verkkotietopisteen palveluntarjoajalta.

Palvelemme muun muassa konsultoimalla rajapinnan käyttöön liittyvissä asioissa sekä ohjeistamalla tai toteuttamalla tiedonsiirtoa verkonomistajan puolesta kertaluonteisesti tai jatkuvana palveluna. Lisäksi palveluihimme kuuluvat koordinaatistomuunnokset, suunnitelma-alueiden bufferoinnit ja digitoinnit.

Verkkotietopiste.fi -palvelun on toteuttanut Viestintäviraston tilauksesta Sitowise yhteistyössä Suomen Erillisverkkojen kanssa.