Väylän uusi kiinteistö- ja sopimusrekisterijärjestelmä

Toteutimme Väylälle karttapohjaisen kiinteistö- ja sopimusrekisterijärjestelmän. Järjestelmän ansiosta Väylän omistamiin kiinteistöihin, rakennuksiin ja maaomaisuuden sopimuksiin liittyvän tiedon hallinta on vaivatonta.

Lähtötilanteena oli hyvin tyypillinen tiedonhallinnan haaste: tiedot Väylän omistaman noin 4 000 kiinteistön hallintaan ja käyttöön liittyvistä sopimuksista sijaitsivat hajanaisesti erilaisissa tietovarastoissa. Tiedon yhteensopivuudessa, luotettavuudessa sekä käytettävyydessä oli haasteita.

Asiantuntijoille tuli tarve koostaa tiedot yhteen siten, että niitä pääsee jatkossa tarkastelemaan fiksusti yhdestä paikasta.

Tähän tarpeeseen Sitowise toteutti Väylälle uuden kiinteistö- ja sopimusrekisterijärjestelmän kesän 2018 ja talven 2019 välisenä aikana. Kiinteistö- ja sopimusrekisterillä hallitaan Väylän hallinnoimaa valtion kiinteistöomaisuutta sekä kiinteistöihin liittyviä vuokra- ja käyttöoikeussopimuksia kaikkien väylätyyppien eli tiestön, rautateiden ja vesiliikenteen osalta.

”Uuden järjestelmän myötä muun muassa maa-alueiden, rakennusten ja niihin liittyvien sopimusten selailu ja ylläpito on mahdollista sekä tietokoneella että mobiililaitteella. Väylän kiinteistöomaisuutta pystyy myös nyt tarkastelemaan karttapohjaisessa näkymässä yhdessä esimerkiksi kaavaluonnosten, Maanmittauslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Museoviraston aineistojen kanssa”, kertoo ylitarkastaja Juha Tiainen Väylän Kunnossapito-osastolta.

Projekti: Väylän kiinteistö- ja sopimusrekisterijärjestelmä
Kohderyhmä/käyttäjät: Väylän asiantuntijat, konsultit, ELY-keskusten asiantuntijat
Toteutuksen ajankohta: toukokuu 2018 – helmikuu 2019
Teknologiat: mm. ArcGIS, SpringBoot, React, Oracle.