Jakeluliikenteen päästöt kuriin Turussa – viimeisten kilometrien jakelukonseptit

Kaupunkialueella tavarakuljetusten loppupää, ”last mile”, on usein hitain ja hankalin kuljetusketjun osa aiheuttaen ketjussa suuret päästöt. Tämä viimeinen maili on useimmiten myös liiketaloudellisesti kannattamatonta kuljetusyrityksille.

Turun kantakaupungin alueella haluttiin puuttua juuri tuohon viimeisen mailin ongelmaan. Sitowise paneutuikin aiheeseen ”Kevyen citylogistiikan konseptit ja niiden ohjelmointi Turkuun” -selvityksessä, jonka tilaajina toimivat Liikennevirasto ja Turun kaupunki. Hanke toteutettiin vuonna 2017. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä selvityksessä ehdotettiin ja konseptoitiin yhteiskäyttöisen lähijakeluaseman perustamista Turkuun. Tämä hanke on edennyt eri askeleiden ja toimijoiden myötä Turussa.

CityHUB-lähijakeluasema Puutorilla vie Turkua kohti hiilineutraalia kaupunkia.

Turun pilottihanke

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2040. Kehittämiskohteiksi oltiin jo tunnistettu esimerkiksi jakeluliikenteen lastaus- ja purkupaikat sekä yhteiskuljetukset. Ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaupunkijakelun haasteiden ratkaisemista uusien toimintamallien avulla.

Pilottihankkeen lähtökohtina olivat muun muassa taloudellinen kannattavuus ja pienet alkuinvestoinnit, satama-alueen kytkeminen mukaan sekä vain vähäiset muutostarpeet infrastruktuurille ja toimitiloille. Tavoitteeksi asetettiin seuraavia hyötyjä: hyvä palvelutaso loppuasiakkaalle, raskaan jakeluliikenteen väheneminen keskustassa ja negatiivisten ympäristövaikutusten väheneminen.

Työn tuloksena esittelimme toimintamallin yhteiskäyttöisestä lähijakeluasemasta. Asema voitaisiin pystyttää helposti vaikkapa konttien avulla ja rakentaa myöhemmin pysyväksi ratkaisuksi. Aseman tulisi sijaita kantakaupungissa. Esittämässämme mallissa tavarat kuljetetaan jakeluautoissa lähijakeluasemaalle, mistä ne viedään perille keskusta-alueelle kevyellä jakelukalustolla.

Suunnitelmasta käytäntöön

Toukokuussa 2019 Turun Puutorilla avattiin lähijakeluasema, CityHUB. Puutori on sijainniltaan optimaalinen erityisesti kevyelle jakelukalustolle. Asema on rakennettu siirrettävistä moduuleista, jolloin sitä on helppo muokata tarpeen vaatiessa.

CityHUB mediassa, lue lisää:

Puutorille avattiin CityHUB-lähijakeluasema

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeen ensimmäisen pilotin kumppaniksi DHL Express

Logistiikkatiimimme vinkit citylogistiikan kehittämiseksi:

1. Toteuta kokonaisvaltainen selvitys. Selvitä citylogistiikan nykytila, kehittämistarpeet ja erilaiset kehittämisvaihtoehdot. Kokoa tietoa ja näkemyksiä kaikilta toimijoilta.

2. Tarkastele citylogistiikan toimenpiteitä kokonaisvaltaisesti. Jokin toimenpide voi helpottaa tilannetta toisaalta, mutta aiheuttaa samalla muita ongelmia.

3. Ota kuljetusyritykset mukaan suunnitteluun. Alueella työskentelevillä henkilöillä on hiljaista tietoa ongelmakohdista ja parhaista ratkaisuista. Kuuntele heitä.

4. Luo yhteistoimintamalli. Kaikilla toimijoilla on sama tavoite. Kuljetusyritysten ja tavaran vastaanottajien yhteispelillä päästään sujuvammin maaliin. Viimeinen kilometri on usein kaikille kannattamaton ja joku voisi yhdistelemällä saada siitä kannattavaa.

5. Tee sopivista pysäköintiruuduista jakeluautojen lastaus- ja purkupaikkoja. Jakeluautot joutuvat usein odottamaan vuoroaan purkupaikalle – tai ottamaan pysäköintivirhemaksun. Tehokas ratkaisu ongelmaan on nipistää pari paikkaa kadunvarsipysäköinnistä ja pyhittää ne jakeluajoneuvoille.

6. Hyödynnä digitalisaatiota. Avointa informaatiota on saatavilla, hyödynnä se!

7. Suosi kevyttä jakelukalustoa. Voisiko perille päästä jollain muulla kuin paketti- tai kuorma-autolla? Harkitse vaikkapa sähköavusteista polkupyörää!

8. Ole rohkea ja kokeile! Maailmalta löytyy toinen toistaan innovatiivisempia logistiikkaratkaisuja. Ota niistä mallia ja kokeile rohkeasti! Kokeilujen ei tarvitse olla lopullisia, mutta niistä saa arvokasta oppia.

 

Tutustu logistiikkatiimimme osaamiseen ja palveluihin täällä.