Sitowise kehitti arviointimenetelmän Helsingin seudun logistiikkakeskittymien tarkasteluun

Valtaosa Suomessa liikkuvasta tavarasta käsitellään ja varastoidaan Uudenmaan logistiikkakeskuksissa, lentoasemalla ja satamissa. Alueella on siis merkittävä logistinen rooli ja tehokkaaseen suunnitteluun on panostettava. Me teimme alueelle logistiikkaselvityksen ja kehitimme työkalun, jolla voidaan mitata kohteiden merkittävyyttä ja laittaa ne tärkeysjärjestykseen. Näin kehittämistoimenpiteet voidaan suunnata merkittävimpiin kohteisiin.

Sitowise teki MAL 2019 -hankeen yhteydessä logistiikkaselvityksen, jonka tavoitteena oli kehittää arviointimenetelmä ja käyttää sitä kaupunkimaisten alueiden ulkopuolella sijaitsevien logistiikka-, työpaikka- ja elinkeinokeskittymien tarkasteluun ja merkittävyyden arviointiin. Selvitys tehtiin 14 kunnan alueella Uudellamaalla.

Selvityksessä haluttiin tunnistaa ne vyöhykkeet, jotka maankäyttönsä ja toimintansa vuoksi edellyttävät suunnittelua nimenomaan logistiikan ehdoilla. Lisäksi selvityksessä arvioitiin tiekuljetusten ajoaikoja merkittäviin logistiikan kohteisiin sekä tarkasteltiin nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita.

Uudella menetelmällä merkittävimmät keskittymät esille

Kehitimme merkittävyyden arviointimenetelmän, jonka avulla saadaan nopeasti kokonaiskuva merkittävimmistä keskittymistä. Uusi arviointimenetelmä osoittautui kokonaistarkasteluissa varsin toimivaksi työkaluksi.

Menetelmä perustui erilaisiin tekijöihin, kuten esimerkiksi alueella sijaitsevat toiminnot (mm. kauppa, teollisuus) sekä työpaikat nykytilassa ja niiden muutos vuoteen 2030 mennessä. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen perusteella alueet luokiteltiin merkittävyytensä mukaan. Luokittelun perusteella toimenpiteet on helppo kohdentaa tärkeimmille alueille.

Merkittävyyden arvioinnissa kärkisijoille nousivat Kehä III Vantaalla, valtatien 4 Helsinki–Vantaa–Kerava-osuus sekä Tuusulanväylä (kt 45) Vantaalla ja Etelä-Tuusulassa. Merkittävimmillä kohteilla on yhteisiä piirteitä, kuten sijainti lähellä pääteitä sekä suuri raskaan liikenteen määrä nyt ja ennusteissa. Näistä keskittymistä on nopeat yhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Vuosaaren satamaan. Yhteydet Länsisatamaan on hitaat.

Katseet kääntyvät Kehä III:lle ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle

Tuloksissa esille nousi erityisesti Kehä III:n alue ja Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristö. Näillä alueilla on voimakas logistinen keskittymä, joka jatkaa laajentumistaan. Muun muassa tämä laajeneminen sekä puutteelliset tieyhteydet alueen länsi- ja pohjoispuolella perustelevat Kehä IV:n vaiheittaista kehittämistä.

Onko sinulla tarve selvittää merkittävimmät kehityskohteet alueellasi?
Otahan yhteyttä logistiikkatiimiimme, niin päästään alkuun!