Älykkäiden liikkumispalveluiden benchmark-tutkimus

Älykkäiden liikkumispalveluiden benchmark-tutkimus

Kartoitimme Transport Services benchmarking – Best practices from North Sea Baltic Commuting Corridors -selvityksessä älykkäitä liikkumispalveluita, niiden liiketoimintamahdollisuuksia sekä julkisen sektorin roolia palveluntarjonnan kasvattamisessa. 

Tarkastelualueena toimi Saksasta Baltian maista Suomeen ja edelleen Keski-Ruotsiin ulottuva kasvukäytävä, jonka alueelle laadittiin kirjallisuus- ja haastattelututkimus. Selvitys toteutettiin osana eurooppalaista North Sea Baltic Connecting Regions -hanketta vuonna 2017.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että markkinoille tulon haasteita on useita. Esimerkiksi hitaasti avautuvat tiedon rajapinnat, haasteet yhteistyöverkostoissa ja sopimuksissa sekä ristiriita asiakkaiden maksuhalukkuuden ja palvelutaso-odotusten kanssa aiheuttavat hidasteita uusien palveluiden kehittämiselle. 

Uudenlaisilta liikkumispalveluilta odotetaan yksityisautoilua vastaavaa palvelutasoa, mutta maksuhalukkuus on heikkoa ja liikkumisen kokonaiskustannukset käyttäjän osalta ovat huonosti ymmärrettyjä. Hitaasti muuttuvat asenteet vaikuttavat osaltaan markkinoiden kehityksen tahtiin. 

Taloudellisesti kannattavien palveluiden rakentamiseksi tarvitaan riittävästi käyttäjiä sekä määrällisesti että tiheyden osalta. Alhainen maksuhalukkuus ja haastava kustannusrakenne palvelumarkkinoiden kehitysvaiheessa aiheuttavat sen, että alkuvaihe investointien jälkeen on usein taloudellisesti kriittinen ennen kuin riittävä käyttäjämassa on saavutettu. 

Julkisen sektorin tärkeimmät roolit palveluiden mahdollistajana ovat selvityksen mukaan paitsi aloitusvaiheen rahoitus myös tuki markkinoinnissa, rajapintojen avaaminen sekä ei-rahallinen toimintaympäristön tuki kuten pysäköintipaikkojen tarjoaminen yhteiskäyttöautoille. 

Markkinoinnissa julkisen sektorin yhteistyö tuo pienille toimijoille uskottavuutta. Lisäksi julkisen sektorin toimintatavat kuten päätökset ja hankintaprosessit ovat hitaudessaan ja byrokraattisuudessaan haaste nopeasti kehittyvälle toimialalle. Uudet innovatiivisen julkisen hankinnan prosessit ovatkin tuoneet uuden tervetulleen toimintamallin uusien liikkumismuotojen kehittämiseen.

Selvitys
Selvityksen tiivistelmä