Suomen satamien takamaatutkimus

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomen rannikkosatamien ulkomaan meriliikenteen ja kotimaan vesiliikenteen takamaat Suomessa sekä tuonnin ja viennin etumaat Suomen ulkopuolella. Tutkimus on jatkoa vuonna 2014 julkaistulle Suomen satamien takamaatutkimukselle.

Lisäksi kehitettiin edelleen takamaiden, etumaiden ja satamien ominaisuuksien seurantamenetelmiä, muun muassa takamaa- ja etumaaindeksejä. Tutkimus:

  • Palvelee liikenneverkon ja infrastruktuurin kehittämisen suuntaamista satamaliikenteen kannalta sekä satamien omaa strategiatason suunnittelua.
  • Tuottaa perustietoa maakuntien liikennejärjestelmä- ja merialuesuunnittelulle sekä valtakunnallisten logistiikan ja liikenteen strategioiden kehittämiselle.
  • Palvelee Suomen näkökulmien esittämistä TEN-T-verkon kehittämisessä.

Tutkimus koskee tavaraliikennettä ja kattaa niin sanottujen suorien satamakuljetusten takamaat. Vertailukohteena oli kaksi ajanjaksoa, vuodet 2009–2012 sekä 2013–2015. Tarkastelussa ovat mukana niin tie-, rautatie- kuin rannikkokuljetuksetkin.

Tutkimus palvelee esimerkiksi liikenneverkon ja infrastruktuurin kehittämisen suuntaamista satamaliikenteen kannalta sekä satamien omaa strategiatason suunnittelua.

Työ on tarkoitus jatkossa päivittää sopivin väliajoin ja seurata satamien takamaiden kehittymistä. Seuranta on tarpeen erityisesti silloin, kun laivaliikenteen ja satamien toimintaympäristössä on tapahtumassa suuria muutoksia.

Takamaatutkimus toteutettiin joulukuun 2016 ja marraskuun 2017 välisenä aikana. Tutkimuksen toteutti Siton projektiryhmä, johon kuuluivat Ilkka Salanne (projektipäällikkö), Erkki Jaakkola ja Marko Tikkanen.

Ohjaukseen ja rahoitukseen osallistui laaja-alainen joukko organisaatioita: Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, lukuisia maakuntien liittoja ja satamia sekä Logistiikkayritysten Liitto ry.

Tutustu tutkimukseen täällä.