Rauman konttisataman laajennus 2015 - 2018

Tähän rakennushankkeeseen sisältyi mm.
- laiturin alustan ja satama-altaan ruoppaukset yhteensä n. 200 000 m3
- uuden tukimuurirakenteisen, n. 300 m pitkän, kulkusyvyydeltään 12 m:n konttilaiturin rakentaminen
- kallion louhinta ja louhetäytöt n. 400 000 m3
- uusien konttikenttien rakentaminen n. 7 ha
- käytössä olevan bulklaiturin syventäminen 12 m:n kulkusyvyydelle n. 300 m:n matkalla
- uuden tihtaalirakenteen rakentaminen bulklaiturin jatkeelle
- koko hankkeen kustannukset n. 20 milj.
 

Sito Rakennuttajat Oy:n /Sitowise Oy:n asiantuntijat olivat mukana hankkeen valmisteluvaiheessa vuosina 2014-2015 ja hankinta- ja toteutusvaiheessa vuosin 2016 – 2018. Pääurakka valmistui ja uusi konttilaituri otettiin käyttöön helmikuussa 2018.
Toimimme hankkeessa rakennuttajakonsulttina täydentäen tilaajan organisaatiota. Tehtäviimme kuului mm.:
- toimiminen erityisasiantuntijana hankkeen valmisteluvaiheessa mm. suunnitelmien ja kustannusten arvioinnissa
- urakan hankinta-asiakirjojen laatiminen ja hankintapakettien kokoaminen
- hankkeen aikatauluohjaus yhdessä tilaajan kanssa
- urakoitsijan valintaan liittyvät tehtävät, kuten tarjousten vertailu, selonottoneuvotteluihin osallistuminen ja urakkasopimuksen valmistelu
- työmaakokousten ja katselmusten aineistojen kokoaminen, osallistuminen kokouksiin valvojana ja erityisasiantuntijana sekä pöytäkirjojen laadinta
- urakan töiden paikallisvalvonta Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon (RT 16-11122) mukaisesti
- työmaalla suoritettujen katselmusten järjestäminen
- sopimuskatselmusten aineiston kokoaminen sekä ja osallistuminen katselmuksiin
- lisä- ja muutostöihin liittyvien lisäselvitysten kokoaminen ja näihin liittyvien raporttien ja muistioiden laadinta
- urakan vastaanoton valmistelu ja osallistuminen siihen liittyviin tarkastuksiin
- urakan taloudellisen selvityksen tarkastelut ja osallistuminen taloudelliseen loppuselvitykseen
- jälkikorjausten valvonta ja tarkastus
- urakan takuuajan tehtävät

Tehtävämme Rauman satamassa jatkuvat uusien käynnistyneiden infrarakennushankkeiden parissa.