Mt170 - Kulloo - Tyysterintie jkp, projektinjohtopalvelu ja valvonta

Hanke käsittää n. 5 km kevyenliikenteen väylän rakentamisen välillä Kulloo - Tyysterintie. Projekti sisäsi mm.  liittymäsaneerauksia , keskisaarekkeiden rakentamista, runsaasti louhintoja , pohjavahvistuksia sekä painopenkereen rakentamisen.  Projektissa rakennettin  liikennevaloja , uusittiin tievalaistusta sekä viher- ja istutustöitä.

Projekti on alkanut vuonna 2016 ja rakentaminen valmistuu 2018/2019 aikana.

Kevyen liikenteen väylä kulkee mt 170 pohjoispuolella koko ajan rakentuvan pientaloalueen vieressä. Sujuva yhteistyö asukkaiden, yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa on ollut erittäin tärkeää projektin etenemisen kannalta.  Alueella on myös muinaisjäännösrekisterissä olevia kohteita, joka on asettanut omat vaatimuksensa väylän rakentamiselle. Uusi väylä parantaa liikkumisen turvallisuutta;  suojateiden havaittavuutta on parannettu , uusia bussikatoksia on rakennettu ja liittymäalueita maantielle on selkeytetty.