Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon kalliorakentaminen, Mikkeli

Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo.
Puhdistamon rakentaminen on osa laajempaa EcoSairila 2020+ -kokonaisuutta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä olemassa olevan jätekeskuksen yhteyteen

Valmistuessaan puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Puhdistamossa hyödynnetään ensimmäisenä Suomessa jätevesien puhdistuksessa kalvobioreaktori- eli MBR-tekniikkaa, jossa puhdas vesi erotetaan tehokkaan biologis-kemiallisen käsittelyn jälkeen erittäin pienihuokoisen kalvon läpi. Kalvotekniikalla saavutetaan perinteisiä menetelmiä parempi puhdistustulos. Prosessi vaatii tavallista vähemmän tilaa, minkä vuoksi myös investointikustannukset ovat pienemmät ja rakennusaika lyhyempi.

Sito Rakennuttajat toimi hankkeessa tilaajan rakennuttajakonsulttina. Kalliorakennustöiden aikana Sito Rakennuttajat vastasi rakennuttamisen projektipäällikön, projekti-insinöörin, työmaavalvonnan ja turvallisuuskoordinaattorin toimista. Lisäksi Sitowisen osaavat kalliorakennusuunnittelijat ovat tarvittaessa mukana hankkeessa asiantuntijatehtävissä.
Sito Rakennuttajilta löytyy vahvaa kokemusta erilaisista maanalaisista rakennuskohteista ja tätä vaativaa hanketta varten on luotu vahva työryhmä toteuttamaan tilaajan toiveita ja varmistamaan työn sujuvuus eri sidosryhmien kesken. Hankkeen vaativuus ja monimuotoisuus vaatii työmaavalvonnan lähes päivittäistä läsnäoloa työmaalla ja työmaatilanteen säännöllistä viikoittaista raportointia Tilaajalle.  Turvallisuuskoordinaattori kiertää työkohteet viikoittain ja tekee kierroksistaan raportit projektipankkiin. Rakennuttajakonsultti toimii työmaakokouksissa puheenjohtajana ja pöytäkirjan pitäjänä. Lisäksi tilaajan projektijohtoryhmälle raportoidaan kuukausittain työmaatilanne.
Jätevedenpuhdistamo käsittää maanalaista louhintaa n. 160 000 m3ktr, avolouhintaa n. 8 500 m3ktr, kuiluja on kolme kappaletta, tilavuudeltaan n. 2400 m3ktr.  Kalliotilan tunnustelu- ja injektointiporauksia tehdään n. 30 000 porametriä ja sementtiä injektointiin arvioidaan käytettävän n. 210 100 kg. Kalliotilat lujitetaan n. 14 000 lujituspultilla sekä 6 000 m3 ruiskubetonia. Kalliorakennustöiden laajuuteen kuulu betonirakenteita n. 2700 m3.
Jätevedenpuhdistamon kalliorakennustyöt alkoivat syyskuussa 2016 ja ne valmistuivat kesäkuussa 2018.
Hankkeen erityspiirteitä ovat mm. seuraavat seikat:
• Moderni puhdistustekniikka
• Useita sidosryhmiä
• Paikkakunnan kautta aikojen isoimpia/isoin investointikohde
• Paikkakunnan ensimmäinen iso maanalainen kalliorakennustyö

Valmistuttuaan uusi puhdistamo korvaa nykyisen ja tekniikaltaan vanhentuneen laitoksen Mikkelin Kenkäveronniemestä. Vapautuva alue sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella lähellä kaupungin keskustaa ja tarjoaa hyvän rakennuspaikan erilaisille vaihtoehtoisille toiminnoille.
Jäteveden puhdistustulos on merkittävästi vanhan laitoksen tulosta parempi.
Asiakasyrityksen lyhyt esittely (ei pakollinen)
Tilaaja:
Mikkelin Vesilaitos, yhteyshenkilö vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki
Suunnittelu;
Pääsuunnittelu; Ramboll Finland Oy
Puhdistamon suunnittelu (maanalaiset tilat, prosessisähkö- ja automaatiosuunnittelu); FCG
Puhdistamon suunnittelu (prosessisuunnittelu, maanpäälliset tilat, alue- ja geotekninen suun-nittelu, talosähkö- ja palotekninen suunnittelu); Ramboll Finland Oy
KAT suunnittelu; Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
RAK suunnittelu; (tunnelin sisäpuoliset rakenteet) FCG
(suuaukko ja muut maanpäälliset rakenteet) Ramboll
Pääurakoitsija/Kalliorakennustyöt: YIT Infra Oy (ent. Lemminkäinen Infra Oy