Logistiikkaoperaattori palvelut - Kalasatama, Kruunuvuori, Jätkäsaari, Helsinki

Sito Rakennuttajat varmistaa logistiikkaoperaattorina Jätkäsaaressa, Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannassa, että kiivaalla tahdilla rakentuvilla asuinalueilla on hyvä sekä asua että rakentaa.

Logistiikkaoperaattorin tehtävä on huolehtia, että arki sujuu rakentuvilla alueilla. Hän vastaa alueen järjestyksestä työmaa-aitojen ulkopuolella. Suuri osa työstä tapahtuu näkymättömissä. Se on ennakoivaa, tarkkaa asiantuntemusta vaativaa suunnittelua ja valmistelua. Mitä paremmin logistiikkaoperaattori on työssään onnistunut, sitä vähemmän hänen työtään myöhemmin huomaakaan.
Yksi tärkeimmistä logistiikkaoperaattorin tehtävistä on varmistaa alueilla asuvien, työskentelevien, liikkuvien ja rakentavien turvallisuus. On pystyttävä eläytymään alueella asuvien, työskentelevien ja liikkuvien arkeen jo ennakolta. On mietittävä, miten turvalliset ja järkevät kulkureitit saadaan luotua päiväkotiin, kouluun, työmaalle, kauppaan, koirapuistoon.
Osa työmaakuljetuksista vaatii erikoisjärjestelyjä. Suuret 40 tonnin elementtikuljetukset voivat vaatia erikseen suunnitellut reittinsä.Logistiikkaoperaattorin työ edellyttää kuitenkin myös hyvin paljon näkyvyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä: paikallaoloa, yhteydenpitoa eri osapuoliin, konkreettisten ongelmien selvittämistä, kysymyksiin vastaamista, puutteista huomauttamista.
Erityisen tärkeää on tiedottaminen ja yhteydenpito kaikkiin rakentajiin, asukkaisiin yhdistyksiin, alueella toimiviin yrityksiin. Työ vaatii tiivistä yhteen pitämistä työmaiden vastaavien työnjohtajien kanssa, käydään juttelemassa työmaakopeissa ja kysytään, onko murheita. Koska palvelu on uutta, logistiikkaoperaattorin ja valvojien työn kuvaa rakentuu kaiken aikaa. Painopisteet vaihtelevat myös kunkin rakentuvan alueen erityispiirteiden perusteella. Palvelu onkin räätälöitävissä tarkasti asiakkaan ja kohteen tarpeiden mukaisesti.

Logistiikkaoperaattorin toimintaa johtaa kokopäiväinen projektipäällikkö. Kalasatamassa, Jätkäsaaressa ja Kruunuvuorenrannassa on oma valvojansa, jonka työpaikka sijaitsee alueella.