Kruunusillat - Hankesuunnitelma

Tässä projektissa tuotettiin hankesuunnitelma hankkeen päätöksentekoa sekä jatkosuunnittelua ja rakentamista varten Kruunusillat joukkoliikenneyhteydelle. Hanke sisältää useita suunnitteluhankkeita sekä hankkeen yhteensovittamisen Kalasataman aluehankeprojektin ja Kruunuvuorenrannan aluerakennusprojektin kanssa.

Kruunusillat-joukkoliikenneyhteys on poikkeuksellisen laaja ja monitahoinen hanke. Hankkeeseen kuuluu Suomen pisin siltayhteys Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan välillä sekä kaksi muuta siltaa. Lisäksi hanke käsittää Laajasalon ja Helsingin keskusta-alueen välisen raitiotieyhteyden, jalankulkuväylän ja pyörätien sekä niihin liittyvät järjestelyt.

Nykyinen liikenneverkko ei turvaa toimivaa liikennettä tulevaisuuden Laajasalossa ja Kruunuvuorenrannassa. Kruunusillat-hankkeen tavoitteena on järjestää kasvavalle Laajasalolle sujuva, kilpailukykyinen ja viihtyisä joukkoliikenneyhteys. Hanke parantaa myös liikenneyhteyksiä Korkeasaareen. Kruunusillat-hanke edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta Helsingin kokonaisliikenteestä. Hankkeella on vaikutuksia koko pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmään.
 

Hankesuunnitelma:

 • Kuvaa hankkeen toteutusvastuita, toteutusjärjestystä ja toteutusaikataulun
 • Toimii projektinjohtamisen työkaluna
 • Sisältää hankeen toteuttamiseen ja jatkosuunnitteluun liittyviä osatehtäviä
 • Hankesuunnitelma on kokonaiskuvaus toteutettavasta hankekokonaisuudesta
 • Hankesuunnittelu sisältää useita eri vaiheita, muun muassa:
 • Tavoitteiden asettamisen
 • Hankkeen määrittäminen
 • Hankkeen organisoinnin, hankeorganisaation ja toimenkuvien muodostamisen
 • Hankkeen teknisen laajuuden suunnittelun ja raportoinnin
 • Aikataulun suunnittelun
 • Kustannussuunnittelun
 • Ympäristöasioiden hallinnan
 • Ohjausjärjestelmän suunnittelun
 • Projektinjohdon
 • Viestinnän ja vuorovaikutuksen
 • Tiedonhallinnan
 • Suunnitteluohjeet
 • Riskienhallinnan

Hankesuunnitelman jälkeen hankkeelle tuotettiin toteutustapaselvitys.