Kevitsan kaivos - riippumaton laadunvalvonta

Kevitsan nikkeli- ja kuparikavos , Sodankylä . Sito Rakennuttajat on suorittanut kaivoksen ympäristönsuojelu- ja patorakenteiden riippumatonta laadunvalvontaa vuodesta 2014, tehtävä jatkuu toistaiseksi.

Tehtäviin kuuluu mm.

Laadunvalvontatehtävän laajuuden määrittäminen yhteistyössä viranomaisen ja tilaajan kanssa kohteittain.

  • Riippumattoman laadunvalvojan laadunvarmistussuunnitelman laatiminen kohteittain
  • Urakoitsijan rakennustyön suunnitelmien mukaisuuden, laadun ja materiaalien tarkastus työmaakäyntien yhteydessä
  • Rinnakkaiset kenttä- tai laboratoriomittaukset rakennuskohteessa
  • Työn aikainen viikkoraportointi tilaajalle ja viranomaiselle
  • Raportointi poikkeamatapauksessa sekä korjaustoimenpiteiden hyväksyntä/katselmointi.
  • Osallistuminen laadunvalvontakohteiden osalta viranomaisten määräaikaistarkastuksiin
  • Urakoitsijan laatukansion ja -aineiston tarkastaminen ennen urakan vastaanottoa
  • Loppuraportin laatiminen urakan päätyttyä ja urakoitsijan toimitettua kaikki vaaditut laadunvalvontadokumentit