Sitowise toteutti Espoon Suomenojalla sijaitsevaan Kauppakeskus Merituuleen rakennuttamis- ja valvontatehtävät aina hankesuunnittelusta käyttöönottoon asti.
Pitkä projekti toteutettiin vuosien 2011-2015 välisenä aikana.

Kyseessä oli monivaiheinen ja laaja hanke, joka piti sisällään sekä saneerausta että uudisrakentamista. Varsinaista toteutusvaihetta edelsi perusteellinen hankesuunnitteluvaihe, johon liittyi myös kaavamuutos. Oman haasteensa kohteen toteuttamiseen toi sen vaiheellisuus, joka mahdollisti liiketoiminnan jatkumisen kauppakeskuksessa keskeytyksettä koko hankkeen ajalle. Vaiheutus mahdollisti projektin toteutettamisen sekä asiakkaiden että kauppiaiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.