Häpesuon kaatopaikan kunnostaminen, Nokia

Nokian keskustan itäosassa sijaitseva Häpesuon kaatopaikka poistettiin käytöstä 1960-luvun puolivälissä. Aluetta kunnostetaan nyt vähittäistavarakaupan suuryksikön käyttöön. Alueen käyttämistä myös asuinkäyttöön on suunniteltu. Kunnostaminen toteutetaan siten, että alue on turvallinen ja terveellinen ostos- ja asuinympäristö. Sitowise vastasi hankkeen rakennuttamisesta , valvonnasta , turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä sekä yhdessä Vahanen Environment Oy:n kanssa ympäristöteknisestä valvonnasta.

Kaatopaikan sulkemisen jälkeen aluetta on tasattu ylijäämämailla ja päälle on rakennettu katu sekä pienteollisuus- ja liiketiloja. Kunnostaminen toteutettiin vuosien 2014 – 2016 aikana. Hankkeen kustannusarvio on 16 miljoonaa euroa. Kunnostaminen valmistui keväällä 2017, jolloin Pirkanmaan Osuuskauppa aloitti uuden Prisman rakentamisen.

Rakennuttamisen tehtäviin kuului täysipäiväisen projektipäällikön tehtävät, paikallisvalvonta sekä turvalliskoordinaattorin tehtävät. Projektipäällikkö vastaa itsenäisesti ja kokopäiväisesti hankkeen rakennuttamisen asiantuntijatehtävistä toimien tilaajan edustajana. Ympäristötekninen valvoja ohjaa kunnostusta ympäristöluvan, kunnostuksen yleissuunnitelman, kaivusuunnitelma ja vesienkäsittelysuunnitelman mukaisesti.