Finnoon aluerakennushankkeen koordinointi

Finnoo sijaitsee keskeisellä paikalla Espoonlahden ja Matinkylän välissä. Siitä olisi tarkoitus rakentaa seuraavan vuosikymmenen aikana urbaani merellinen asutuskeskus palveluineen hyvien joukkoliikenneyhteyksien päähän metron kylkeen.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomioita alueen luonto- ja virkistysarvoihin. Alueella sijaitsee mm. suojeltava lintukosteikko, mikä tuo haasteita sekä suunnitteluun että rakentamiseen. Linnusto, suojelualueet ja virkistyspaikat halutaan luotevasti sovittaa yhteen rakennusten kanssa.

Yhteistyö Sitowisen ja Espoon kaupungin välillä alkoi vuonna 2017. Sitowise on toiminut tilaajan tukena laajan ja monimuotoisen aluerakennushankkeen läpiviennissä ja hallinnassa. Tarjoamamme hankekoordinoinnin kokonaispalvelu käsittää mm. tiedonhallintaa, tilannekuvien, karttojen ja aikataulujen ylläpitämistä sekä työnaikaisten järjestelyjen suunnittelua ja vuorovaikutusta. Pääroolissa koordinointityössä on yhteensovitus ja vaiheistus. Koordinonnista vastaavat Sitowisessä Tytti Anttila ja
Taru Hanski.

Tärkeään rooliin koordinointityössä on noussut Sitowisen Tiedonhallintapalveluiden Louhi-palveluun perustettu Hanke-extranetin käyttöönotto. ”Louhi-palvelussa hallitaan Finnoon hankkeen paikkatieto- ja suunnitteluaineistoja ja jaetaan niitä hankkeen eri osapuolille sekä erityisesti ennakoidaan yhteensovitustarpeita ja mahdollisia riskejä. Louhi toimii hankkeen koordinoinnin työvälineenä. Karttapalvelussa esitetään Espoon paikkatietoaineisto- ja aluekoordinoinnin aineistoja (aluerajaukset, suunnitelmat, työmaa-alueet ja suunnittelun ja rakentamisen vaiheistus). Karttapalvelu toteutetaan pilvipalveluna, jonne pääsy on vain hankkeen toimijoilla.” kertoo Hannu Lammi Sitowisen Tiedonhallintapalveluista.

”Projektin edetessä palvelua kehitetään asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Meiltä Sitowisestä löytyy sekä projektinjohto- että tiedonhallintapalvelut saman katon alta, mikä mahdollistaa palvelun joustavan kehityksen. Louhi-palvelu projektinjohdon työkaluna sopisi hyvin aluerakennushankkeiden lisäksi esimerkiksi kiinteistökehityshankkeisiin.”, Hankehallinnan osastopäällikkö Eeva Vahtera kiteyttää.