Aluerakentamishankkeet


Aluerakennushanke eroaa tavallisesta rakennushankkeesta siten, että hankkeessa ei ole kyse yksittäisestä rakennustyöstä, kuten kadun tai rakennuksen rakentamisesta.Hankkeen seuranta ja suunnittelu alkaa usein jo hankekehitysvaiheessa, ja alueen kehittäminen jatkuu pitkälle tulevaisuuteen rakentamisen valmistumisen jälkeenkin.

Hankehallinnan tavoitteena on toimia asiakkaan apuna ja asiantuntijana laajoissa monivaiheisissa projekteissa.  Painopisteet kehittyvät projektin ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti työn edetessä.

Koordinoinnin tavoitteena on toimia asiakkaan apuna ja asiantuntijana laajoissa monivaiheisissa projekteissa, joissa hanke käsittää useita kaavoitus-, suunnittelu-, ja rakentamisprojekteja. Koordinointihanke voi käsittää mm. seuraavia tehtäviä:

  •  Alueen kaavoituksen, suunnittelun ja urakoiden yhteensovittamisen
  •  Hankkeen aikatauluttamisen ja aikataulujen seurannan, budjetoinnin ja kustannustenseurannan sekä hankkeen riskien arviointia ja seurantaa
  • Kustannuslaskennan suunnittelu ja kustannusten ryhmittely ennen laskennan aloitusta.
  • Yhtenäinen ohjeistus hankkeen osapuolille
  • Kustannusten laadunvarmistaminen tekniikka‐alojen asiantuntijoiden kanssa
  • Projektipankin perustamisen ja sen käytön hallintaa
  • Yhteydenpito ja yhteensovitus eri osapuolten kanssa
  • Työmaalogistiikan suunnittelun
  • Työvaiheiden aikataulutuksen ja vaiheistamisen takaamaan sujuva ja keskeytyksetön ra-kentaminen

Palvelumme mahdollistavat asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn tietopalveluiden (mm. Louhi-palvelu) käytön, jotka yhdessä asiantuntijoidemme osaamisen kanssa auttavat tunnistamaan ja ennakoimaan riskejä, mahdollistavat hankkeiden tehokkaan yhteensovittamisen sekä tarjoavat kustannustehokaita ratkaisuja hankkeiden toteuttamiseksi.