Asunto-osakeyhtiö Vanhaistentie 5 on Helsingin Kannelmäessä sijaitseva tyypillinen 1960 -luvun alun kerrostalo. Vuosien 2014 - 2016 välisenä aikana kiinteistöön tehdyn putkiremontin yhteydessä sai Sitowise toteutettavakseen tähän kahden talon ja 112 asunnon yhtiöön myös kokonaisvaltaisen pihasuunnittelun. 

"Asuintalojen käyntikortteina toimivat piha-alueet kärsivät aina enemmän tai vähemmän putkiremontin yhteydessä suoritettavista kaivannoista. Tämän vuoksi putkiremontin yhteydessä kannattaakin aina pohtia myös pihasuunnittelun yhdistämistä hankkeeseen", kertoo Sitowisen Piha- ja maisemasuunnittelija Annika Arminen.

Asukkaiden ideat ja toiveet näkyvät lopputuloksessa

Vanhaistentie 5:n piha-alue ei ole pelkkä läpikulkuväylä, vaan asukkaidensa kovassa käytössä oleva viihtymisalue, jossa eri-ikäiset käyttäjät viettävät vapaa-aikaansa naapureidensa kanssa seurustellen, leikkien ja kauniista istutuksista nauttien.

Sitowisen Pihasuunnittelija Annika Arminen ottaa aina mielellään loppukäyttäjät mukaan suunnitteluun ja Vanhaistentien hankkeessa asukkaat muodostivatkin pihasuunnittelutiimin heti hankkeen alusta alkaen. Suunnitteluryhmän innostuneet jäsenet toivat Sitowiselle ilmi arvokkaat näkemyksensä uudistettavan pihan ilmeestä ja heitä parhaten palvelevista toiminnallisuuksista. Avoin keskusteluyhteys asukkaisiin pihasuunnitteluprosessin aikana mahdollisti loppukäyttäjille aidot vaikutusmahdollisuudet hankkeeseen, jonka tavoitteena oli luoda paras mahdollinen piha-alue Vanhaistentien 5:n asukkaille.

"On erittäin tärkeää, että oman kotinsa pihan tyylistä ja toiminnallisuuksista ideoita omaavat yksilöt pääsevät myös vaikuttamaan suunnitteluun ja sitä kautta lopputulokseen."
Annika Arminen, Piha- ja maisemasuunnittelija, Sitowise

1960 -lukua ilmentävät yksityiskohdat muodostavat esteettisen ja käytännöllisen kokonaisuuden

Hankkeen kantavana ajatuksena ja asukkaiden ykköstoiveena oli säilyttää vuonna 1961 valmistuneen yhtiön piha-alueella sen aikakauden mukainen ilme. 1960 -luvulle ominaiset piirteet näkyvät lopputuloksessa muun muassa näyttävissä alppiruusupensaissa, sisääntuloja reunustavissa perennoissa sekä pihakalusteissa ja lasten leikkialueessa. Sitowisen kokonaisvaltaisen asiantuntemuksen kautta onnistuttiin myös haasteelliset ja tilaa vievät pelastustiet sisällyttämään luonnolliseksi osaksi pihakokonaisuutta. 

Kodin käyntikortti, jota kelpaa esitellä

Erilaisissa maisema- ja pihasuunnitteluhankkeissa pääsuunnittelijana toiminut Annika Arminen on huomannut miten suuri merkitys pihasuunnittelulla on putkiremonttihankkeissa. Piha kun on monesti kiinteistön ja koko kaupunginosan asukkaille ainut ulospäin näkyvä visuaalinen ilmentymä pitkään jatkuneen putkiremontin aikaansaannoksista. "Tämän vuoksi pihan merkitystä osana kokonaisuutta ei kannata missään nimessä sivuuttaa, vaan pikemminkin hyödyntää positiivisia vaikutelmia aikaansaavana elementtinä" kertoo Arminen.

Vahaistentien asukkaat ja isännöitsijä ovat erittäin tyytyväisiä pihansa uuteen ilmeeseen ja sen heille tarjoamiin entistä viihtyisämpiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Ajan patinasta nuutunut piha kukoistaa nyt taas siistinä ja kauniina asukkaitaan ja heidän vieraitaan peremmälle houkuttelen.