2000-luvun alussa korjattuun rapattuun ja koristeellisen kauniiseen katujulkisivuun oli alkanut muodostua näkyviä vaurioita ennenaikaisesti reilussa 10 vuodessa. Tämä luonnollisesti herätti tilaajalle tarpeen selvittää sekä vaurioiden laajuuden että syyt niiden takana. Selvittääkseen asiaa, päätyi osakeyhtiö tilaamaan Sitowiseltä julkisivun kuntotutkimuksen. 

Samassa yhteydessä tarkasteltiin myös vanhojen ikkunoiden ulkopuitteiden vaurioitumista ja kuntotasoa. Tutkimukseen omat haasteensa asetti epätietoisuus edellisen korjauksen toteutustavasta ja laajuudesta, joten tutkija ei todellisuudessa tiennyt tutkitaanko vanhaa korjattua julkisivua vai kokonaan uusittua rappauskerrosta. 

Tutkimuksemme toi esille yllättävän juurisyyn rappauksen ennenaikaiselle vaurioitumiselle.

Kokeneiden asiantuntijoidemme pitkjänteinen uurastus kiinteistön parissa kuitenkin tuotti lopulta tulosta, ja tutkimuksemme avulla löydettiin vaurioiden aiheuttajat. Työmme tuloksena kävi ilmi, että ongelma piilikin kattorakenteissa eikä niinkään itse julkisivulla. Tässä tapauksessa annoimme tilaajalle jatkoa ajatellen kaksi erilaista suositusta etenemisestä. Suositustemme avulla tilaaja kykeni huomioimaan ennakoimattoman korjaustarpeen katujulkisivun osalta ja yhteensovittamaan sen yhtiön muuhun kunnossapitosuunnitelmaan.