Helsingin Lauttasaaren kaupunginosassa sijaitseva Asunto Oy Meripuistotie 5 on vuonna 1955 valmistunut asuinkerrostalo, joka käsittää kaksi kellarikerrosta, viisi asuinkerrosta sekä ullakkotilan. Asuinhuoneistojen lisäksi kiinteistössä on neljä vuokralla olevaa liikehuoneistoa. Tämän 1950 -lukua henkivän kauniin keltaisen kerrostalon alkuperäinen suunnittelija on maineikas Rudolf Lanste. 

Vuonna 2018 teki asunto-osakeyhtiön valveutunut hallitus viisaan päätöksen suorittaa korkean iän saavuttaneeseen kiinteistöön joukon erinäisiä korjauksia samalla kertaa. Rakennukseen päätettiin suorittaa Sitowisen toimesta sekä talotekninen peruskorjaus että märkätilojen peruskorjaus. Lisäksi kiinteistön paloturvallisuutta päätettiin parantaa muuttamalla porrashuoneiden ylimmät ikkunat savunpoistoikkunoiksi lisäämällä niihin etälaukaistava avausmekanismi. Myös rakennuksen yhteistiloihin päätettiin toteuttaa  tila- ja käyttötarkoituksen muutoksia toiminnallisuuden ja muunneltavuuden parantamiseksi. Tekemällä useampia korjauksia samanaikaisesti pystytään säästämään  kustannuksia  ja remonttien valmistuttua olemaan pidempi aika ilman asumista aina jonkin verran häiritseviä korjaustöitä. 

Neuvonantoa aina geosuunnittelusta hulevesiin asti samalta luukulta

Lähes kaikkia rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultaatiopalveluita tarjoavana yrityksenä pystyy Sitowise palvelemaan Meripuistotien asunto-osakeyhtiötä parhaillaan käynnissä olevissa korjaushankkeissa "omin voimin" erittäin monialaisesti. 1300 henkilön asiantuntijaorganisaatiostamme löytyy esimerkiksi hankkeessa tarvittavia akustiikan ja geosuunnittelun huippuasiantuntijoita sekä tarvittaessa konsultoitavia hulevesiasiantuntijoilta, joilla on kattava käsitys koko kaupunginosan hulevesijärjestelyistä. Monialainen osaamisemme mahdollistaa nopean reagoinnin johtaen Meripuistotien asunto-osakeyhtiön kustannusten ja ajan säästämiseen.