Kuva: Kirsi Lamminen

Kuva: Kirsi Lamminen

Maakuntien henkilöliikenteessä on parhaillaan on käynnissä useita samanaikaisia muutoksia hallinnon rakenteiden ja lainsäädännän uudistuessa. Liikenneviraston teettämässä Toimintamalleja henkilöliikenteen järjestämiseksi maakuntauudistuksessa -selvityksessä tarjotaan neljää periaatteellista mallia jatkovalmistelua helpottamaan joukkoliikenteen osalta. Julkaisuun on koottu huomioon otettavia näkökulmia ja hahmotettu askeleita, joilla valmistelu voisi edetä maakunnissa ja valtakunnan tasolla.

Työ käynnisteli omalta osaltaan muutosprosessia, sillä kaksi laajaa työpajaa tarjosi asiantuntijoille mahdollisuuden työstää tavoitteita ja ratkaisumalleja kollegoiden kanssa. Myös neljän pilottina toimineen ELY-alueen ryhmäkeskustelut paitsi tuottivat arvokasta tietoa työhön, myös mahdollistivat uuden tilanteen pohdinnan alueen toimijoiden kesken.

 

Maakuntien_henkilöliikenteen_toimintamallit_sisältökuva.jpg