Raskaan liikenteen taukopaikat - tarpeellisia ja pulmallisia

Raskas liikenne tarvitsee taukopaikkoja: kuljettajien ajo- ja lepoaikasäädökset edellyttävät niitä ja täsmällinen perille saapuminen tarvitsee mahdollisuuden ajantasaukseen. Suurin haaste on löytää toimintaan sopivia ja riittävän suuria maa-alueita pääväylien liittymien tuntumasta.

Sitowise on tehnyt raskaan liikenteen taukopaikkatarpeesta ja alueiden käyttöasteista useita selvityksiä, jotka muodostavat tarpeellista tietopohjaa alueiden laajentamiselle ja uusien alueiden aikaansaamiselle. Tuorein projekti on syksyllä 2019 Uudenmaan ELY-keskukselle toteutettu raskaan liikenteen tauko- ja levähdysalueiden käyttöastetutkimus, jonka aikana ELY-alueen yli sadan keskeisimmän taukopaikan käyttäjämäärät laskettiin sekä päivä- että yöaikaan. Alueet vaihtelivat kapasiteetiltaan muutaman ajoneuvon pienistä levähdysalueista aina kymmeniä ajoneuvoja palveleviin suuriin palveluasemiin ja satojen ajoneuvojen rekkaparkkeihin. Tulosten perusteella saatiin haarukoitua kuormittuneimmat tieosuudet sekä selvitettyä kehityssuuntia liikennemäärien muutosten ja aikaisempien laskentojen tulosten perusteella.

Graafi_lev800.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Uudenmaan ELY:n alueella taukopaikkojen käyttäjälaskentoja on tehty vuodesta 2009 alkaen. Sitowise on yhteistyökumppaneidensa kanssa selvittänyt myös taukopaikkojen palvelurakennetta ja hallintomallia sekä kuntien ja valtion yhteistyötä uusien taukopaikkojen aikaansaamiseksi pääkaupunkiseudulle. Benchmarking-selvitysten avulla on lisäksi kartoitettu parhaita käytäntöjä ulkomaisten esimerkkitapausten pohjalta.

Referenssejä:

  • Raskaan liikenteen taukopaikkojen käyttäjälaskennat. Uudenmaan ELY-keskus: 2009, 2010, 2015, 2017 ja 2019.
  • Raskaan liikenteen taukopaikat MAL-prosessissa. Uudenmaan ELY-keskus, 2019.
  • Raskaan liikenteen taukopaikkatarpeiden priorisointi ja kehittämismalli. Liikennevirasto, 2018.
  • Vt 3 Karhunkorpi ja Nummenniitty sekä Vt 4 Leppäkorpi ja Tuuliruusu: levähdysalueiden parantaminen. Esiselvitys raskaan liikenteen pysäköintipaikkojen lisäämisestä. Uudenmaan ELY-keskus, 2016
  • Valtion maa-alueiden kartoitus raskaan liikenteen taukopaikkatarpeisiin. Uudenmaan ELY-keskus, 2016
  • Raskaan liikenteen taukopaikat – benchmarking-selvitys toteutus- ja toimintamalleista. Liikennevirasto, 2015.
  • Raskaan liikenteen taukopaikat Uudenmaan ELY-keskuksen alueella - Kysynnän ja tarjonnan analyysi sekä mahdollisia yhteistoimintamalleja. Uudenmaan ELY-keskus, 2015.