Oulu panostaa kaupungistumiseen

Oulun kaupungin merkittävimpiin lukeutuvan kehittämishankkeen lähtölaukaus sai päivänvalon, kun Oulun kaupunginhallitus hyväksyi Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon elokuussa 2019. Sitowise oli Oulun kaupungin kaupunkikehityskumppanina laatimassa suunnitelmaa ja siihen liittyviä taustaselvityksiä toiminnallisuuden, liikenteen, melun, kunnallistekniikan, luonnon, maiseman ja hulevesien osalta. Kaavarungossa luotiin puitteet kaupunkirakenteen tiivistämiselle, voimakkaasti kasvavalle ja kehittyvälle kaupunkielämälle sekä Linnanmaan kampukselle ja yritystoiminnalle.

Havainnekuva Graphroot: Näkymä keskuskorttelista

Oulun kaupungin tahtotilana on mahdollistaa Linnanmaan ja Kaijonharjun kehittäminen toiminnoiltaan monipuolisena, kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä ja tiiviinä alueena. Aluetta kehitetään korkealaatuisena kävely-, pyöräily- ja tehokkaan joukkoliikenteen kaupunkiympäristönä.

- Tavoitteena on lisäksi huolehtia, että alueella on laadukkaat, selkeät, toimivat ja riittävän laajat viheryhteydet niin asukkaiden, vesienhallinnan kuin luonnonkin näkökulmasta, kertoo kaavoitusarkkitehti Eini Vasu Oulun kaupungilta.

"Oulun kaupunkistrategian 2026 mukaan Oulu kasvaa ja kansainvälistyy. Oulu on myös pohjoisen luonnon ja kulttuurin kaupunki. Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarunkotyö tukee mainiosti myös näitä tavoitteita”
toteaa asemakaavapäällikkö Kari Nykänen.

Linnanmaan kampusalue tulee lähivuosina kokemaan isoja muutoksia, kun Oulun Ammattikorkeakoulu muuttaa syksyllä 2020 Oulun Yliopiston kaveriksi kampukselle. Tämän seurauksena alueen opiskelijamäärä tulee olemaan yli 20 000. Kaavarunkoalueella on nykyään 5400 asukasta ja 7000 työpaikkaa, joiden määrät hyväksytyn kaavarungon mukaan suurin piirtein tuplaantuvat. Nämä muutokset luovat alueelle välttämättömän tarpeen tehokkaalle joukkoliikenteelle, kävelyn ja pyöräilyn kehittämiselle sekä uusille asunnoille ja palveluille.

Lintunakyma_etelasta_lev800.jpg

Näkymä etelästä

Oulu Campus Linnanmaa on alueen sykkivä sydän ja kaavarungon kantavana ajatuksena on kampuksen kyteytyminen lähiympäristöönsä. Uusi laadukas kävelypainotteinen akseli johtaa kampusalueelta monitoimintaiseen Kaijonharjun keskukseen ja aina Pyykösjärvelle asti. Uudet asunnot, liiketilat ja toimitilat täydentävät alueen nykyistä kaupunkirakennetta.

- Täydennysrakentaminen hyödyntää olemassa oleva infrastruktuuria, jolloin uutta tarvitaan vähemmän, kertoo arkkitehti Jenni Lautso hankeen ympäristönäkökohtiin liittyen. Luontoympäristö antaa alueelle lisäarvoa jatkossakin. Rantojen hyödyntämistä ja aktiivisia puistoalueita halutaan kehittää entisestään.

Kaavarungossa on keskeisenä elementtinä uuden Oulun yleiskaavassa ohjeellisena linjattu ja työn aikana tarkemmin suunniteltu tehokkaan joukkoliikenteen yhteys, joka vie sujuvasti kampukselta Oulun keskustaan. Myös pyöräily- ja kävelyolosuhteet ovat kestävän suunnittelun keskiössä. Tehokas rakentaminen tulee edellyttämään myös täysin uudenlaisia pysäköintiratkaisuja.

- Linnamaa-Kaijonharjun ja Oulun keskustan yhteysväli tarjoaa jo nykyisin Oulun parhaan joukkoliikenteen palvelutason, jota tulevaisuudessa kehitetään vieläkin houkuttelevammaksi. Kaavarungossa varaudutaan raitiotien rakentamiseen. Tehokkaan maankäytön kytkeminen tehokkaisiin joukkoliikennemuotoihin on alueen kehittämisen ja ympäristöystävällisen liikennejärjestelmän edistämisen ehdoton edellyty, sanoo DI Jani Karjalainen Sitowiseltä.

Nakyma_keskuskortteleista_lev.800.jpg

Linnanmaa-Kaijonharju kaavarungon havainnekuva

Suunnittelu eteni yhteiskehittämisen hengessä hyödyntäen monenlaisia vuorovaikutuskeinoja kuten karttapohjainen Internet-kysely alueen asukkaille, vaihtoehtojen esittelyyn käytetty video sekä esittelytilaisuudet ja työpajat.

Linkki Oulun kaupungin hankkeen esittelysivulle >>Elävä kaupunki leima.jpg