Liikkumispalvelukokeilut – Kokeiluun voi jäädä koukkuun!

Toteutamme kestävää liikkumiseen kannustavia liikkumispalvelukokeiluja, joiden tavoitteena on herätellä kokeilijat huomaamaan yksityisautolle vaihtoehtoisten kulkumuotojen mahdollisuudet. Kokeilut ovat toimivaksi todettu tapa vaikuttaa yksilöiden liikkumistottumuksiin ja suuremmassa kuvassa myös koko liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin. Niiden kautta saadaan myös tietoa erilaisten liikkumispalveluiden potentiaalista ja toiminnan reunaehdoista lyhyessä ajassa.

Kuva: Kirsi Lamminen

Kunnassa voidaan kokeilla esimerkiksi kaupunkipyöriä tai yhteiskäyttöautoja. Tällöin tarkoituksena on yleensä pilotoida palveluita ennen kuin päätetään jatkosta. Tällöin korostuu kokemusten kerääminen, sillä halutaan tietoa liikkumispalvelun vaikutuksista, kehittämistarpeista ja potentiaalista.  

Kohderyhmä voi olla myös rajatumpi. Esimerkiksi lapsiperheille voidaan tarjota mahdollisuutta kokeilla arkipyöräilyä edistäviä ratkaisuja, kuten sähköpyörää, johon on liitetty lasten ja ostosten kuljettamiseen tarkoitettu pyöräkärry. Kokeilulla voidaan rohkaista lapsiperheitä pyöräilemään ja esitellä lasten kuljettamisen vaihtoehtoja.

Markkinointi ja tiedottaminen ovat tärkeässä roolissa kokeilua käynnistettäessä ja sen aikana, jotta palvelut löytävät käyttäjänsä. Aktiivisen viestinnän kautta voidaan yksityisautolle vaihtoehtoisia kulkumuotoja markkinoida laajemmalle kuin vain kokeilevalle joukolle. Lisäksi puskaradion kautta kokemukset leviävät nopeasti!

”Pyörälainaamo oli ihan mahtava juttu! Niinkin mahtava, että hankin sähköpyörän itselleni, ja pyöräkärryn sain siskolta. Lapseni nauttii todella paljon kyydistä kärryllä. Päiväkoti- ja työmatkojen lisäksi myös kauppareissut hoituvat näppärästi, koska kärryssä on myös tavaratilaa. Enää en ymmärrä, kuinka pärjäsin ilman sähköpyörää.”
Sähköpyörää ja pyöräkärryä kokeillut kertoo.

Sitowise on ollut mukana toteuttamassa usean kunnan liikkumispalvelukokeiluita. Avustamme palveluntarjoajien kartoittamisessa, hankinnassa sekä toteutuksessa ja kokemusten keräämisessä. 

Viimeaikaisia esimerkkireferenssejä:

Imatran asemattomat kaupunkipyörät, Imatran kaupunki 2018

Työn käynnistyessä yhdessäkään suomalaisessa kaupungissa ei ollut vielä käytössä asematonta kaupunkipyöräjärjestelmää. Projektin tavoitteena oli pilotoida asemattomia kaupunkipyöriä Imatralla ja saada tietoa tämän pyöräpalvelun toimivuudesta paikkakunnalla sekä tarjota tietoa ja kokemuksia myös muille suomalaisille kunnille. Työhön sisältyi mm. liikkumispalvelun markkinointimateriaalien laadinta, tiedottaminen, kaupunkipyöräpalvelun pilotointi ja kokemusten kerääminen käyttäjiltä, kauppiailta, matkailupalveluntarjoajilta ja muilta keskeisiltä sidosryhmiltä. Lopuksi tarkasteltiin kaupunkipyöräpalvelun mahdollisuuksia ja reunaehtoja Imatralla jatkossa. 

Lapsiperheiden pyörälainaamotoiminta, Tampereen kaupunki 2018

Projektissa haluttiin vaikuttaa lapsiperheiden arjen kulkutapoihin tarjoamalla päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille mahdollisuus kokeilla sähköavusteisia pyöriä ja lasten kuljettamiseen tarkoitettuja peräpyöriä ja pyöräkärryjä. Kaupunkiin perustettiin neljä pyörälainaamoa, joista oli mahdollista lainata ilmaiseksi välineitä parin viikon ajaksi ja kokeilla arkiliikkumista kestävästi, lasten kanssa yhdessä pyöräillen. Lainaamotoiminta sai erinomaista palautetta ja sen ansiosta moni rohkaistui itsekin hankkimaan sähköpyörän. Lainaamo Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

Sähköisten liikkumisvälineiden kokeilu työasiamatkoilla, Joensuun kaupunki 2016

Projektissa toteutettiin liikkumisvälinekokeilu, jossa tarjottiin kaupungin viiden eri yksikön työntekijöille ja yrityskeskittymä Tiedepuistossa työskenteleville mahdollisuus kokeilla sähköpyöriä, sähköpotkulautoja, velomobiilia ja Segway Ninebot miniProta työasiamatkoilla. Kokeilun lisäksi tarkasteltiin em. organisaatioissa työskentelevien liikkumista ja liikkumismahdollisuuksia nykytilanteessa työasiamatkoilla ja kodin ja työpaikan välillä.