Jousenpuistosta kehittyi houkutteleva oleskelualue Tapiolan asukkaille

Urheilupuiston metroaseman seutua on kehitetty Espoon Tapiolassa yli puoli vuosikymmentä. Sitowisen asiantuntijat ovat osallistuneet aseman lähikorttelien, katujen ja puistojen suunnitteluun kaavoitusvaiheesta asti. Yhdessä on luotu vehreää ja laadukasta kaupunkiympäristöä.

istutukset tuovat vehreyttä puistoon

Sitowise on ollut Espoon kaupungin puitesopimuskumppani jo pitkään. Jousenpuiston alueen kehittäminen Espoon Tapiolassa alkoi vuonna 2013 lähiympäristö- ja korttelisuunnitelmalla. Taustalla oli päätös rakentaa Urheilupuiston lähelle uusia kerrostaloja, puistoja ja pysäköintilaitos.

– Määrittelimme asemakaavavaiheessa, miten alueen julkisia ulkotiloja kannattaa kehittää, kertoo Sitowisen maisemasuunnittelija Antti-Jaakko Koskenniemi. Sittemmin aluekehitykseen on osallistunut Sitowiseltä muun muassa liikenne-, katu- ja geosuunnittelijoita.

Espoon kaupungille on ollut etu, että samasta talosta on löytynyt asiantuntijoita eri suunnitteluvaiheisiin. – Kaikki sujuu helpommin, kun suunnittelijakonsultti tuntee koko alueen hyvin, sanoo Espoon kaupungin maisema-arkkitehti Kristina Rocha. – Se on auttanut meitä sovittamaan yhteen alueen eri toimintoja, kuten katuja ja aukioita, piha-alueita ja aseman seutua.

Kaikki sujuu helpommin, kun suunnittelijakonsultti tuntee koko alueen hyvin. Se on auttanut meitä sovittamaan yhteen alueen eri toimintoja.
Kristina Rocha, maisema-arkkitehti, Espoon kaupunki

Katu- ja puistosuunnittelussa oli tiukkoja reunaehtoja

Korttelisuunnitelman jälkeen laadittiin Jousenpuiston kaava-alueen katu- ja puistosuunnitelmat. Huomioon piti ottaa esimerkiksi asemakaavan vaatimukset 500 pyöräpysäköintipaikalle ja pysäköintitalolle, joka palvelee liityntäpysäköinnin lisäksi kerrostalojen asukkaita.

– Jousenpuiston pohja- ja viherrakentamisessa oli haasteita, koska alueen päällysteet rajautuvat metroaseman ja liityntäpysäköintilaitoksen suojabetoniin maan alla. Tilaa esimerkiksi valaistuksen perustuksille, sadevesikouruille ja kasvillisuudelle oli hyvin vähän, Rocha toteaa.

Maanalaiset rakenteet haastoivat viherrakentamista

Toinen haaste suunnittelussa oli alava maa, jonka tulvimiseen haluttiin varautua etukäteen. Katujen ja aukioiden pohjat oli stabiloitava tai kevennettävä. – Myös kuivatus oli suunniteltava huolella, joten kaikki vesihuoltolinjat mallinnettiin, Koskenniemi sanoo.

Hulevesiä haihdutetaan pysäköintitalon köynnösseinän avulla

Koivu-Mankkaan tie ja metroaseman lähiympäristö valmistuivat ennen Länsimetron liikennöinnin alkamista vuonna 2017, Jousenpuistonaukio ja Jousimiehenreitti vuonna 2019. Parin viime vuoden aikana Jousenpuiston kaupunkiympäristöä on viimeistelty kaavamääräysten mukaan.

– Vehreys on alueella tärkeä arvo, mutta maanalainen rakentaminen on tehnyt puiden istuttamisesta aukiolle vaikeaa, Koskenniemi kertoo. Myös kaava-alueen pohjoisosan kerrostalojen piha-alueet ovat melkein kokonaan kansirakenteiden päällä. – Hyödynsimme maanvaraisia alueita tehokkaasti erilaisilla istutuksilla ja vehreää ilmettä täydennettiin suurilla istutusruukuilla.

Pysäköintitalon julkisivu on määrätty kaavassa vihreäksi, ja Sitowisen asiantuntijat yhdistivät tämän vaatimuksen kerrostalojen hulevesien hallintaan. Kerrostalojen pihakansi on pysäköintitalon katto. – Ohjasimme sadevedet pihalta pysäköintitalon köynnösseinää pitkin kasvualustaan. Hulevedet suodattuvat ja kasvit viihtyvät! Koskenniemi sanoo. Myös Nässelkärrinojan linjausta muutettiin talojen tieltä puistoon. Osa purosta virtaa nyt putkessa ja osa kosteikossa, joka viivyttää asuinkorttelista tulevia hulevesiä ja tuo alueelle viihtyisän vesielementin.

Metroaseman seutu sai omaleimaisen ilmeen ja identiteetin

Espoon kaupunki on tyytyväinen alueen yhtenäiseen ja omaleimaiseen ilmeeseen. Aukiolla on käytetty mustavalkoista betonikiveystä ja luonnon noppakivistä tehtyjä aaltoja, mikä helpottaa aseman seudun tunnistamista. Maisemaa hallitsee suuri hevoskastanja.

– Puut olivat meille niin tärkeä asia, että alueelle istutettiin puita poikkeuksellisesti metroaseman erikseen suojattujen putkistojen päälle, Rocha kertoo. – Puut tuovat aukiolle inhimillisen mittakaavan, niistä voi seurata vuodenaikojen vaihtelua ja ne parantavat alueen pienilmastoa.

Puut tuovat aukiolle inhimillisen mittakaavan, niistä voi seurata vuodenaikojen vaihtelua ja ne parantavat alueen pienilmastoa.
Kristina Rocha, maisema-arkkitehti, Espoon kaupunki

Rochan mielestä Jousenpuistolla on nyt vahva oma muotokieli ja identiteetti. – Sitowisen asiantuntijat onnistuivat pitämään kiinni alueen pääteemasta tiukoista reunaehdoista huolimatta. Saimme aikaan todella korkeatasoisen kaupunkiympäristön!