Sarvinevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

JL Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kuortaneen kuntaan.  Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Sarvinevan alueelle enintään 9 tuulivoimalan rakentaminen. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL 77a§:n mukaisesti.

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksesta pyydetään lausunto YVA-menettelyn tarpeeseen liittyen.

YHTEYSTIEDOT

Kuortaneen kunta:
Marjukka Latva-Laturi, rakennustarkastaja
p. 040 017 9467
Keskustie 52, 63100 Kuortane
etunimi.sukunimi@kuortane.fi

Hanketoimijan yhteystiedot:
JL Wind Oy
Jaakko Leppinen
p.  040 188 1297
jaakko.leppinen@windelligence.com

Tapahtumat: