Vastuullinen purkaminen

Kiinteistön käyttötarkoituksen muutos voi tarkoittaa kiinteistöllä olevan rakennusmassan purkamista. PURKKI-palvelullamme autamme sinua vastuullisessa purkamisessa ottaen huomioon koko kiinteistön muutoksen elinkaaren. 

PURKKI-palvelu on vastuullisen purkamisen, kiertotalouden ja massojen hallinnan palvelupaketti. Se on tehty sinulle mahdollisimman vaivattomaksi ja aina sisällöltään sopivaksi. PURKKI räätälöidään aina kohteen mukaan ja se voi sisältää esimerkiksi kohteen tutkimukset, purkamislupahakemuksen laadinnan, purku-urakka-asiakirjojen laadinnan sekä urakoiden kilpailutukset, rakennuttamisen ja valvonnat. Tarvittaessa huolehdimme myös purkumassojen hyödyntämisestä. Kohteesta riippuen palvelumme kattaa myös maaperän pilaantumistutkimukset ja kunnostukset.

Tuomas Lukkari
Ympäristöpalvelujohtaja; Director, Environmental Services
+358 40 553 5085
Mikko Ihonen
Vanhempi asiantuntija
+358 20 747 7439
Jyri Aho
Vanhempi asiantuntija
+358 40 548 2423
Rakenteiden haitta-ainetutkimukset

Purkutyön toteuttamistapa, etenemisjärjestys ja vaiheiden sisältö, lajittelu ja hyötykäyttömahdollisuudet sekä purkusuunnittelu.

Työohjelmat ja urakkapaperit

Hankinnat ja kustannuslaskelmat, kiertotalous ja massojen ohjaus. Purku-urakoiden rakennuttaminen ja ympäristötekninen valvonta.

Hyötykäyttöselvitykset ja -suunnittelu, kohteet