Energia ja elinkaarisuunnittelu

Rakennusten elinkaarisuunnittelulla kokonaisvaltaista energiatehokkuutta, hyvää sisäilmastoa ja vähäpäästöistä ympäristöä.

Teemme rakennusten energia- ja elinkaarisuunnittelua kaiken tyyppisille rakennuksille ja alueille. Energia- ja elinkaarisuunnittelulla vaikutamme rakennusten sisäilmastoon, energiankulutukseen, ympäristövaikutuksiin sekä investointi, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin. Määritämme yhteistyössä asiakkaan kanssa hankkeen tavoitteet ja ohjaamme niiden toteutumista aina käyttö- ja ylläpitoon asti. Toteutamme suunnittelun tietomallipohjaisella suunnittelujärjestelmällä aina lähtötiedoista tulosten esittämiseen. Energiatehokkaiden rakennusten suunnittelu edellyttää monialaista osaamista ja ammattitaitoa, rakennustuotteiden ja teknologioiden hallintaa, eri suunnittelualojen ymmärtämistä sekä määräysten ja standardien tulkintaa. Asiantuntijamme ovat teitä varten vastaamaan tähän haasteeseen. 

 

Marko Tulamo
Osastopäällikkö; Talotekniikka, Energiasuunnittelu
+358 29 005 9303
Eero Puurunen
Arkkitehti SAFA, vanhempi ympäristöasiantuntija
+358 40 1882182
Nicholas Stewart
Ryhmäpäällikkö
+358 44 427 9416
Energialaskenta- ja olosuhdelaskenta

Laadimme rakennuksille energiatodistukset, energiaselvitykset, energian tavoitekulutuslaskennat, lämmitys- ja jäähdytystehon mitoitukset, olosuhdesimuloinnit sekä päivänvalolaskennat dynaamisilla energiasimulointiohjelmilla.

Energiajärjestelmien suunnittelu

Energiajärjestelmien suunnittelussa teemme järjestelmien kannattavuusarvioinnit ja mitoitukset yksittäisistä tuotantolaitteistoista aina vaativiin hybridijärjestelmiin asti. Suunnittelemme muun muassa aurinkoenergia, maalämpö ja lämpöpumppuratkaisuja uudis- ja korjaushankkeisiin.

Alueellinen energiaoptimointi

Tarjoamme kokonaisvaltaista aluetason energiasuunnittelua, jossa hyödynnetään optimointimenetelmiä. Kutsumme tätä alueelliseksi energiaoptimoinniksi. Alueelliseen energiaoptimointiin voidaan sisällyttää energian kysyntään, energianjakeluun ja -varastointiin sekä energian tuotantoon liittyvät aluetason ratkaisut. Alueellisen energiaoptimoinnin tuloksena esitämme suuren joukon optimaalisia suunnitteluratkaisuja, joissa on otettu huomioon aluetason suunnittelun mahdollistamat synergiavaikutukset. Päätöksentekijä pääsee halutessa vaikuttamaan suunnitteluprosessiin optimoinnin tavoitteiden ja lopullisen suunnitteluratkaisun valinnassa.

Rakennusten energiakonseptisuunnittelu

Oleellisimmat rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavat päätökset tehdään yleensä jo hankevaiheessa. Tarjoamme asiantuntija-arvioita, konseptointia ja automatisoituja simulaatioita rakennusten luonnossuunnittelun tueksi. Konseptoinnin avulla etsimme kustannustehokkaimmat tavat saavuttaa hankkeelle asetetut energiatehokkuustavoitteet.

Rakennuksen elinkaariarviointi

Teemme standardin EN 15978 mukaisia hiilijalanjälkilaskelmia kaiken tyyppisiin rakennuksiin. Laskelman tuloksena saadaan rakennuksen rakentamisesta, käytöstä, ylläpidosta ja purkamisesta aiheutuvat ympäristöpäästöt eriteltynä eri elinkaarivaiheisiin. Laskelmalla voidaan vertailla esimerkiksi erilaisten rakennetyyppien tai lämmitystapamuotojen vaikutusta rakennuksen hiilidioksidipäästöihin. Teemme myös standardien  EN 16627 and ISO 15686-5 mukaisia elinkaarikustannuslaskelmia, joiden avulla eri suunnitteluvaihtoehtoja voidaan vertailla kokonaiskustannusten näkökulmasta ja määrittää hankkeelle paras ratkaisu.

Ympäristösertifiointi

Tarjoamme asiakkaillemme LEED, BREEAM ja RTS-ympäristöluokitusjärjestelmien mukaisia konsultointipalveluja. Kokonaisratkaisuumme sisältyvät prosessinhallinta, konsultointi, sertifiointiin liittyvä suunnittelu ja dokumentointi. Ympäristösertifiointi takaa rakennuksen omistajalle alhaisemmat käyttökustannukset, korkeamman vuokratason ja jälleenmyyntiarvon sekä terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston.