Vuorovaikutus ja viestintä

Autamme asiakkaitamme yksittäisistä työpajoista laajoihin vuorovaikutus- ja viestintäkokonaisuuksiin. Toimintamme keskiössä on käyttäjälähtöisyys, avoimuus ja asiakkaan toiminnan tukeminen.

Avoimella ja osalliset huomioivalla toiminnalla on organisaatioille monenlaisia hyötyjä: onnistunut vuorovaikutus sujuvoittaa prosesseja, parantaa tiedonkulkua ja edesauttaa hankkeen ympäristöltä saaman hyväksynnän syntymistä. Tehokkailla ja tarkoituksenmukaisilla viestintätyökaluilla toteutamme hanketta palvelevaa viestintää eri sidosryhmien suuntaan.

Taika Tuunanen
Viestintä- ja vuorovaikutusasiantuntija
+358 20 747 7320
Osallistamis- ja vuorovaikutusprosessien suunnittelu ja fasilitointi

Suunnittelemme ja toteutamme vuorovaikutusprosesseja liittyen strategiaprosesseihin, toiminnan kehittämiseen sekä erilaisiin kaavoitus- ja infrahankkeisiin. Tunnistamme keskeiset osallistettavat tahot ja henkilöt. Suunnittelemme parhaat metodit tarkoituksenmukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi. Fasilitoimme ja johdamme koko osallistamis- ja vuorovaikutusprosessia tilaajan ohjausryhmän tukena.  

Hankeviestinnän palvelut

Toteutamme erityisesti infrahankkeiden viestintäpalveluita koko hankkeen ajan. Palvelumme sisältävät viestinnän suunnittelun, kriisiviestinnän, mediaviestinnän, verkkoviestinnän, graafisen suunnittelun, sosiaalisen median palvelut sekä sisäisen viestinnän kokonaisuudet. 

Vuorovaikutus- ja sidosryhmätilaisuudet

Suunnittelemme ja toteutamme yksittäisiä tilaisuuksia erilaisille sidosryhmille (esim. asukkaat, asiantuntijat, päättäjät, elinkeinoelämä) monipuolisia ja tehokkaita menetelmiä hyödyntäen. Hyödynnämme työpajoissamme muun muassa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun menetelmiä. Fasilitointiosaamisemme avulla saamme erilaisista ryhmätyöskentelytilanteista parhaan mahdollisen hyödyn irti.

Digitaaliset osallistumismahdollisuudet

Hyödynnämme verkkopohjaisia osallistumismahdollisuuksia, kuten verkossa järjestettäviä työpajoja, tilaisuuksien livelähettämistä, viestiseiniä sekä sosiaalista mediaa hankkeissamme.

Tiedonkeruun menetelmät

Toteutamme erilaisia laadullisia tai määrällisiä tiedonkeruuprosesseja hanketta tukevan tiedon kartoittamiseksi. Käytössä olevia menetelmiämme ovat muun muassa karttakyselyt, verkkokyselyt, haastattelut, katugallupit, fokusryhmät ja havainnoinnit.