Aluekehityksen kiertotalouspalvelut

Olemme Suomen johtava palvelun tuottaja aluekehityshankkeiden kiertotalouspalveluissa. Meillä on ainutlaatuinen palvelukonsepti, joka pohjautuu laajaan kokemukseen useista aluekehityshankkeista.​

Aluekehitystä varten laadimme tiekartan, jonka pohjalta tilaaja voi täsmentää omaa maa-ainesstrategiaansa osana resurssitehokasta kiviaineshuoltoa ja elinkeino- ja ympäristötavoitteita. Työn nykytila-analyysissa huomioidaan seudulliset erityispiirteet. Tuotamme pelisäännöt maa-ainesstrategiatyön lisäksi aluekehityshankkeen päätöksentekoon, suunnitteluun ja toteutukseen. 

Maa-aineshuollon esiselvitykset

Selvitystyössä kuvaamme maa-aineshuollon liiketoimintaympäristön nykytila.

Tiekartta maa-ainesstrategian luomiseksi

Luomme mallin, jolla voit kustannus- ja resurssitehokkaasti hoitaa maa-aineshuoltosi ottaen huomioon ympäristölliset ja taloudelliset näkökulmat.

Aluerakentamishankkeiden hallintamallit

Laadimme ohjeistuksen ja toimintaperiaatteet sekä teemme ehdotuksen rakennustoiminnan koordinoinnista.

Massakoordinaattoritehtävät

Tehtävät pitävät sisällään rakentamisen vaiheistuksen, kuljetusten minimoimisen ja massavirtojen koordinoinnin sekä rakennusvaiheen logistiikan ja väliaikaisratkaisuiden suunnittelun.

Aluekehityshankkeen rakentamisen vaiheistuksen suunnittelu

Vaiheistuksessa huomioimme alueen maamassatasapainon toteuttamisen, rakentamisvaiheen logistiikan ja väliaikaisratkaisut kuljetukset minimoiden, rakentamisajan viihtyvyyden parantamisen sekä rakentamisen hallintamallin toteuttamisen.